Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012-Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady w Rabce-Zdrój.

Sprawozdanie cząstkowe akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady w Rabce-Zdrój

 

1.       Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

2.       Data przesłania sprawozdania cząstkowego:

29.06.2012

3.       Telefon kontaktowy:

788 748 802

 

4.       Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

Mateusz Wójtowicz, 788 748 802 , [email protected]

5.       Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Rabka-Zdrój( miasto Rabka-Zdrój, Rdzawka, Ponice, Chabówka)

6.       Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

 

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdrój przekazaliśmy materiały Święta Samorządu.

 

7.       Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu   do akcji  :

18 marca 2012 – utworzenie menu Masz Głos Masz Wybór 2012

06 maja 2012 – utworzenie Modelu Komunikacji w gminie Rabka-Zdrój

12 czerwca 2012 – przekazano pisma w sprawie  akcji Masz Głos Masz Wybór 2012 do

Przewodniczącej Rady Miasta Rabka-Zdrój Marii Górnickiej Orzeł oraz Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój Pani Ewy Przybyło

 12 czerwca 2012-  przekazano Karty Praw Mieszkańca do Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdrój

18 czerwca 2012 –Urząd Miasta Rabka-Zdrój dodał zakładkę w BIP –Dyżury Radnych

25 czerwca 2012- rozmowa z Przewodniczącą Rady Miasta Rabka-Zdrój o akcji.

wrzesień 2012-przekazanie szkołom pakietu o edukacji obywatelskiej.

Informacje w mediach:

NGO.PL Masz Głos Masz Wybór: piąty rok akcji w Rabce-Zdrój

Gorce24.pl  Chcą większej jawności pracy rabczańskich władz

Podhale24.pl  „Masz Głos Masz Wybór” w Rabce-Zdroju

Gorce24.pl Telewizja na sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Na uspokojenie?

Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):

3+2

8.       Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:

 

Rozmowa z  Przewodniczącą Rady Miejskiej Miasta Rabka-Zdrój

Rozmowa z pracownikiem sekretariatu Rady Miasta.

9.        Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?

Tak, materiały Święta Samorządu zostały przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdrój.

 

10.   Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Zainteresowanie mieszkańców, Rady Miasta, mediów.

 

 

11.   Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-     brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      X                          5

Pobierz Sprawozdanie