Pomiń menu

Korfantowscy radni dostępni!

Korfantowscy radni są już dostępni dla swoich wyborców.

Na stronie www.korfantow.pl w zakładce Rada Miejska udostępniono adresy email 13 radnych, a także wprowadzono zasadę, że w każdą ostatnią środę w miesiącu wszyscy radni są dostepni dla wyborców w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Korfantowie, przed i po sesji rady. Radni również bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich zebraniach wiejskich oraz zebraniach organizacji pozarządowych w gminie. Ponadto oprócz sesji Rady, które są nagrywane i udostępniane na stronie www.przyszlosc-rozwoj.pl od października będą nagrywane posiedzenia komisji Rady.