Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe

Poniżej prezentujemy sprawozdanie końcowe sołectwa Sułkowice z realizacji zadania Wspólna Przestrzeń w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór.

Zapraszamy do lektury!

 

Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie końcowe - zał. 1

Sprawozdanie końcowe – zał. 1B

Sprawozdanie końcowe – zał. 1C

Sprawozdanie końcowe – zał. 2

Sprawozdanie końcowe – zał. 3