Pomiń menu

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ – sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań  Dostępni radni i Dostępne sesje rady

Działania, których podjęliśmy się w tym roku miały na celu umożliwienie stałego kontaktu z radnymi, uświadomienie mieszkańcom, że mogą mieć wpływ na to, co się będzie działo w najbliższym otoczeniu, a Radnym – obowiązków, jakie przyjęli na siebie wyrażając zgodę na pełnienie tej funkcji. Czy nam się to udało?  W niewielkim zakresie, ale kropla drąży skałę …

Sprawozdanie końcowe z zadań- Dostępni radni, Dostępne Sesje Rady Gminy