Pomiń menu

Przygotowania do promocji inicjatywy lokalnej w Zgierzu

20 czerwca w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zgierzu odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z zadaniem Inicjatywa lokalna podejmowanych w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza.

ropmz

Akcja „Działamy w Zgierzu” ma na celu promować wykorzystanie inicjatywy lokalnej i edukować w zakresie zgłaszania i realizacji projektów we współpracy z miastem. Koordynatorzy i koordynatorki będą wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami Zgierza badać ich potrzeby oraz wypracowywać pomysły, które mogą zostać zrealizowane za pomocą inicjatywy lokalnej. Jej regulamin został w Zgierzu wprowadzony stosowną uchwałą w kwietniu 2012 roku.

Podczas spotkania opracowano plan działań na najbliższe miesiące. We wrześniu i październiku odbędą się trzy serie spotkań warsztatowych ze zgierzanami i zgierzankami. Podczas pierwszego uczestnicy będą wskazywać na najważniejsze potrzeby swojego osiedla. Drugi warsztat poświęcony będzie opracowaniu zarysów pomysłów, które mogą zostać wykorzystane do inicjatywy lokalnej. Ostatnia seria spotkań służyć będzie dyskusji o propozycjach i omówieniu dalszych kroków w ich realizacji.

W listopadzie zadaniem mieszkańców będzie zgłoszenie do Urzędu Miasta Zgierza opracowanych podczas spotkań pomysłów na działania. Pomogą im w tym koordynatorzy ze strony Rady Organizacji Pozarządowych. Na każdym etapie zamierzamy współpracować z przedstawicielami poszczególnych wydziałów UMZ.

Szczegółowe informacje o akcji pojawiać się będą na stronie www.dzialamywzgierzu.blogspot.com. Zachęcamy również do kontaktu mailowego [email protected].

Sprawozdanie-czastkowe-Inicjatywa-Lokalna-2013