Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe ,,Kuźni Inicjatyw Niebanalnych”

I my zakończyliśmy Inicjatywę lokalną. Aktywizacja mieszkańców, poprawa estetyki wsi i dobre relacje z samorządem to chyba najlepszy efekt naszych działań. Zapraszamy do sprawozdania

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE_Poprawione1