Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Dostępni Samorządowcy! Płock “Ma głos, ma wybór”

Sprawozdanie końcowe

 

Sprawozdanie końcowe

Przygoda z realizacją zadania Dostępni Samorządowcy w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór przez Grupę Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza (wcześniej Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza) dobiegła końca. Pomimo trudności formalno-prawnych udało nam się zrealizować zadanie i zorganizować spotkanie na, którym Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski wraz ze swoim zastępcą p. Krzysztofem Izmajłowiczem odpowiadali na pytania Mieszkańców. Liczymy, że w następnym roku również uda nam się przystąpić do akcji!

Pozdrawiamy
Grupa Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza – przedstawiciel Daniel Urbański

www.rmolukasiewicza.pl

www.facebook.com/rmolukasiewicza

Spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka
Spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka