Pomiń menu

Kaliska Inicjatywa Miejska – sprawozdanie cząstkowe

Ankiety wysłane, spotkania w toku - czas na podsumowanie dotychczasowych działań w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór: dostępni samorządowcy, podsumowanie kadencji.

W celu zebrania informacji na temat tego, jak mieszkańcy oraz samorządowcy oceniają poziom wzajemnych kontaktów stworzyliśmy dwie ankiety. Osobną wysłaliśmy także do prezydenta miasta. Wykorzystując nasze spotkania z mieszkańcami miasta, władzami, Radami Osiedli oraz Radą Pożytku Publicznego opowiadaliśmy o akcji Masz Głos, Masz Wybór oraz działaniu w którym bierzemy udział. Zachęcaliśmy ich także do wypełniania naszych ankiet. Do tej pory zebraliśmy około 400 ankiet i przez wakacje mamy zamiar kontynuować ich zbieranie.
Ankiety do radnych wysłane zostały drogą pocztową. Obecnie czekamy na ich zebranie. We wrześniu planujemy także osobne spotkanie z samorządowcami w tej sprawie.

Oprócz tych działań przeprowadziliśmy także, bezpośrednio przed wyborami szereg akcji profrekwencyjnych skierowanych do młodzieży w jednym z kaliskich gimnazjów. W ramach akcji informowaliśmy o strukturach UE, kompetencjach Europarlamentu oraz omawialiśmy z młodzieżą kwestię praw obywatelskich.

Podczas weekendu NGO w Kaliszu na naszym stoisku rozdawaliśmy mieszkańcom Narzędziownik Obywatelski, Kartę Praw Mieszkańca oraz rozmawialiśmy z nimi o problemach w kontaktach z samorządowcami. W ramach wykładów w namiocie NGO Marek Tworek opowiadał także o akcji Masz Głos, Masz Wybór oraz informował o możliwościach dostępu do informacji publicznej. Zachęcaliśmy także przechodniów do wypełniania naszych ankiet.

W dalszej części planujemy kolejne spotkania z mieszkańcami oraz samorządowcami, internetową ankietę dla mediów oraz zorganizowanie debaty przedwyborczej na której podsumujemy naszą akcję.

Link do filmu pokazujący nasze działania podczas weekendu NGO w Kaliszu:
https://vimeo.com/97858052

Ankiety dla mieszkańców oraz władz miasta:

Mieszkańcy

Radni

Prezydent

Szczegółowe sprawozdanie cząstkowe:


DS_sprawozdanie cząstkowe – KIM