Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji działania Budżet obywatelski

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji działania Budżet obywatelski przez Stowarzyszenie "Projekt-Europa"

Działamy aktywnie we wprowadzaniu zmian w Zamościu, oto nasz raport z dotychczas podjętych działań w ramach zadania Budżet Obywatelski:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Budżet Obywatelski