Pomiń menu

Głosowaliśmy świadomie

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ przedstawia sprawozdanie z wykonania zadania Głosuj świadomie!

GS_sprawozdanie koncowe