Pomiń menu

Sprawozdanie z realizacji działania Lepsze instytucje

Przygotowanie oferty kulturalnej biblioteki + w Wytycznie, zgodnej z potrzebami mieszkańców wsi w oparciu o zasoby miejscowe.

Sprawozdanie z realizacji działania Lepsze instytucje

 

logo