Pomiń menu

Sprawozdanie Cząstkowe BUDŻET OBYWATELSKI

Bywa, że oczekiwania mieszkańców są niewspółmierne do możliwości. Co zrobić, jakich dokonać korekt, by ludzie uwierzyli, że niekiedy plany mają realną szansę na realizację?

Dostrzegamy spore zainteresowanie zarówno radnych jak i mieszkańców miasta naszymi działaniami. Niekiedy – bardzo duże. Czasem znikome. Myślimy, że nie można jednoznacznie określić stopnia zaangażowania mieszkańców. Część z nich wykazuje bardzo duże zainteresowanie, część nieco mniejsze, ale są i tacy nie wykazują jakiegokolwiek zainteresowania. Poza tym pewne działania są oczekiwane, znane, popularne i przez to lub swego rodzaju tradycję są przyjmowane przy bardzo dużym zaangażowaniu mieszkańców, a inne nie cieszą się jakimkolwiek zainteresowaniem bądź minimalnym. Odpowiedź na pytanie – jakie jest zainteresowanie mieszkańców czy nawet radnych – nie jest jednoznaczna. Przynajmniej jeszcze nie teraz, a być może nigdy nie będzie takiej oczywistszej odpowiedzi (co według mnie jest faktem jak najbardziej naturalnym.
Budżet obywatelski i jego wprowadzanie przez kolejne samorządy to ciągle jeszcze wyzwanie. Sprawdzian nie tylko możliwości ale i konkretyzowania oczekiwań.

LP
NIZ CBIO Sprawozdanie_CZESCIOWE_BO_2015