Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe DOSTĘPNI RADNI

Partycypacja, aktywizacja, współodpowiedzialność, dialog, przejrzystość, jawność - to hasła, które przyświecały naszym planom związanym z realizacją zadania „Dostępni Radni” w 2015 roku (zostały one zawarte w planie cząstkowym). Co się udało? Co wymaga dopracowania szczegółów? A co daje największą satysfakcję?

Uważamy, że każde z zaplanowanych przez Niezależną Inicjatywę Zamojską CBIO działań, a tym bardziej jednocześnie tych zrealizowanych, było dużym osiągnięciem. Praktycznie jesteśmy bardzo małą grupą osób (2-3), w porywach (przy realizacji konkretnych projektów) trochę większą (niekiedy pomagają nam wolontariusze, sympatycy działań, studenci PWSZ w Zamościu, członkowie Koła Naukowego Politologów PWSZ – dotychczasowi nasi partnerzy w części zadań), która po ukończeniu studiów na PWSZ w Zamościu postanowiła dalej realizować swoje plany i marzenia mając nadzieję, że zarazi swoim zaangażowaniem i entuzjazmem innych i zadziała to jak efekt domina. Nie chodzi tu tylko o samych mieszkańców reprezentujących, jak wszędzie, bardzo różne środowiska i grupy społeczne ale i włodarzy miasta m.in. Prezydenta Miasta Zamość i Przewodniczącego RM, dyrektorów i pracowników zamojskich instytucji, szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz wybranych przez mieszkańców Zamościa Radnych. Naszym celem była próba nawiązania sensownych, nie tylko poprawnych, relacji pomiędzy różnymi środowiskami (niejednokrotnie skrajnymi co do postrzegania pewnych zagadnień np. natury politycznej czy społecznej) ale i spowodowanie wytworzenia w myśleniu ludzi poczucia ciekawości, zainspirowania chwilą, która właśnie się dzieje tuż obok (w jakichkolwiek granicach przestrzeni wytworzonej przez funkcjonowanie miasta) i by ci ludzie zrozumieli, że każde wspólne działanie, każdy pozytywny odzew, pomysł, podpowiedź czy też reakcja na propozycje innych mają (bądź mogą mieć) wyjątkowe znaczenie. W rezultacie można wytworzyć specyficzny klimat miasta oraz współdziałania, współbycia, współistnienia w miejskiej, a tym wypadku zamojskiej przestrzeni. Miejsce, z którego nie będzie się „uciekało” do różnych innych zakątków Polski i świata z bliżej niedokreślonych bądź prozaicznych przyczyn.
Tak naprawdę nasze tegoroczne działania były swego rodzaju podpowiedzią dla innych oraz sondowaniem (poprzez rezultaty realizacji swoich projektów): co można zaplanować i wykonać idealnie, a co wymaga i będzie wymagało wyboru innej taktyki, swego rodzaju planu strategicznego, który pozwoli wszystkim poczuć satysfakcję współtworzenia i współudziału.
Opracowanie: Lila Pietrusiewicz

Sprawozdanie_czastkowe_Dostepni_radni