Pomiń menu

Sprawozdanie Cząstkowe-Lepsze instytucje

W 2015 roku Chcieliśmy spowodować by mieszkańcy zrozumieli, że kształt zamojskich instytucji i ich pracy może zależeć również od nich. Ale najpierw mieszkańcy powinni poznać jak funkcjonują zamojskie instytucje, jakie są, jakie są możliwości ich oddziaływania na środowisko zamojskie i jakie jest ich miejsce w przestrzeni publicznej.

Właściwie większość z zamierzeń udało nam się zrealizować. Część z nich jest na etapie kończenia i redagowania podsumowujących treści. Czas zawsze jest zbyt krótki by ogarnąć wszystko i wtedy niektóre z działań i planów muszą po prostu poczekać na kolejny rok i na kolejnych ”aktywistów”.

KNP

Sprawozdanie_czastkowe_Lepsze_inctytucje