Pomiń menu

Sprawozdanie częściowe Inicjatywa Lokalna Kaliska Inicjatywa Miejska

Przedstawiamy sprawozdanie z dotychczasowych działań Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej na rzecz inicjatywy lokalnej.

Kaliska Inicjatywa Miejska w zadaniu Inicjatywa Lokalna wzięła sobie za cel zmianę uchwały o Inicjatywie Lokalnej w Kaliszu oraz rozpropagowanie jej wśród mieszkańców naszego miasta.
KIM jako o organizacja pozarządowa nie zakładała, że będzie realizowała zadania w ramach IL. Uważamy, że jest to narzędzie dla mieszkańców miasta nie zrzeszonych w żadnych strukturach. Jedynie możemy służyć głosem doradczym podczas podejmowania takich inicjatyw.
Wzięliśmy sobie za cel, jak pisałem powyżej, zmianę uchwały i rozpropagowanie IL wśród mieszkańców.
Działania trwały symultanicznie. Zorganizowaliśmy akcje promocyjną podczas weekendu NGO, rozdawaliśmy ulotki dotyczące IL na większości naszych spotkań z mieszkańcami. W tym samym czasie zostaliśmy zaproszeni do zespołu tworzącego nową uchwałę dotyczącą Inicjatywy Lokalnej.
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zmian w uchwale był Wydział Spraw Obywatelskich w Kaliszu w osobie pana Janusza Sibińskiego. Współpraca przebiegała bardzo dobrze i nie mieliśmy zastrzeżeń do powstałej w drodze konsultacji uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie na Radzie Miasta w listopadzie 2015 r.

Stoimy przed kolejnym wyzwaniem. Miasto Kalisz poza medialnymi doniesieniami o tym, że uchwała została przyjęta i zabezpieczeniem środków w Budżecie Miasta na zadania z IL nie zrobiło nic żeby tą inicjatywą zainteresować mieszkańców. Na tym chcemy oprzeć kolejne działania KIMu w zadaniu Inicjatywa Lokalna. Postawiliśmy sobie za cel dotarcie do jak największej ilości mieszkańców z informacją o możliwości wspólnego działania z miastem w ramach Inicjatywy Lokalnej. Obok kampanii informacyjnej chcieli byśmy wesprzeć jakąś IL w działaniu, gdyż właśnie przez działanie możemy dotrzeć do mediów i pokazać, że wspólne działanie z miastem może przynieść wymierne korzyści dla mieszkańców.

 

Pełny raport w załączniku w formacie PDF

Sprawozdanie_czastkowe_Inicjatywa_lokalna 2