Pomiń menu

Krok do przodu ku dostępności radnych – Sprawozdanie końcowe.

Nadszedł czas na rozliczenia z akcji masz głos masz wybór. Stowarzyszenie Młodzi dla Regionu postawiło sobie za zadanie dostępność radnych gminy. Choć cel nie został zrealizowany w zupełności to pierwsze kroki ku "Dostępnym Radnym" zostały poczynione.

W Gminie Szemud ku „Dostępności radnych” udało się nam już wiele zrobić: zmienić całkowicie stronę gminną, uzupełnić wiele informacji dotyczących Rady Gminy, przeprowadzić spotkania z mieszkańcami i władzami gminy. Dzięki otrzymanemu grantowi wydaliśmy ulotkę informacyjną „Świadomy Obywatel”. Współpraca z władzami pozwoliła również na udostępnienie informacji o naszych radnych w wydaniu specjalnym gminnej gazety.
Wciąż wnioskujemy i staramy się o założenie służbowych skrzynek mailowych dla radnych, wyznaczeniu dyżurów radnych zamiast umawiania się na telefon oraz pracujemy nad stworzeniem i udostępnieniem nagrań z sesji Rady Gminy.

Wszystkie szczegóły dotyczące naszych działań zawarliśmy w (niestety) sprawozdaniu końcowym podsumowującym prace stowarzyszenia Młodzi dla Regionu w akcji masz głos masz wybór w ramach projektu „Dostępni radni”.

Sprawozdanie-końcowe-Dostępni-radni-2016-MdR

Młodzi dla Regionu – Gmina Szemud
Jesteśmy I Możemy Działać Obywatelsko!

www.mlodzi.jimdo.com