Pomiń menu

(Nie)Dostępni radni w Świętochłowicach

Przedstawiam raport w ramach akcji Dostępni radni.

Trwająca w Świętochłowicach akcja “Dostępni radni” miała na celu ułatwienie kontaktu w relacji zarówno radny-mieszkaniec, jak i mieszkaniec-radny. W szczególności jest to istotna informacja dla mieszkańców, którzy nie mają możliwości skorzystania ze spotkań z przedstawicielami władzy uchwałodawczej.

Z dokonanej analizy sytuacji wynika, że przyjęte przez radnych dyżury spotkań nie są spójne z oczekiwaniami mieszkańców. Z drugiej strony zainteresowanie mieszkańców spotkaniami z radnymi nie należy do najbardziej wyczekiwanych. Stąd też cykl ten się zamyka. Przerwanie go może spowodować docelowo strona internetowa, która powstaje, jak i ponowne uruchomienie opcji poczty elektronicznej każdego z radnych.

DOSTĘPNI RADNI-SPRAWOZDANIE KOŃCOWE-PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE