Pomiń menu

W Korfantowie wspólnie

Ostatni rok był pracowity dla Urzędu Miejskiego w Korfantowie i Fundacji "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów, powoli zakopano tomahawki wojenne, doszło do przełamania złej passy.

Dziś można powiedzieć, że przełamano nieufność po stronie samorządowej i społecznej podejmując wiele nowych tematów. Sprawozdanie z działania w ramach „Lepsze instytucje” są tego dowodem. Choć nie podejmowano spektakularnych działań to sprawiono, że Urząd Miejski w Korfantowie oraz Burmistrz Korfantowa to lepsze instytucje niż parę lat temu, bardziej przyjazne ludziom.

Fundacja Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów Sprawozdanie końcowe do pobrania.