Pomiń menu

Wyjazd do kina

Nagrodą w konkursie plastycznym był wyjazd do kina. Komisja przeglądająca i oceniająca prace uznała, że wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na kino, wspólnie z władzami zorganizowaliśmy taki wyjazd.  

Gmina zapewniła transport sołectwo bilety.

Wyjazd był dowodem na dobrą współpracę z samorządem.