Pomiń menu

Zielone Kuźniki składają wniosek o zmianę studium uwarunkowań

Zielone Kuźniki składają wniosek o zmianę studium uwarunkowań

W ubiegłym tygodniu komitet Zielone Kuźniki złożył wniosek dotyczący wprowadzenia zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (dla działki 392 Kuźniki Dolinie Ślęzy).

Mieszkańców osiedla Kuźniki walczących o ocalenie łąki przed sprzedażą deweloperom reprezentował Dariusz Hajduk. Do współpracy dołączyli również Zieloni Wrocław, Eko-Unia, komitet Ratujmy Las Mokrzański.

Ta łąka jest ważna

Walczymy dalej o tereny zielone na naszym osiedlu. Udało nam się zebrać ponad 500 podpisów. Zbieramy kolejne do inicjatywy uchwałodawczej. Naszym głównym problemem jest niewłaściwa polityka miasta dotycząca terenów zielonych na osiedlu Kuźniki. Mieszkańcy mają problem z dostępem do Lasu Kuźnickiego. Tereny zielone Kuźnik to ekologiczny korytarz rzeki Ślęzy. Wyróżnia się on szeroką bioróżnorodnością, występują tam bobrowiska w starorzeczu Ślęzy, oczko wodne, gdzie rozmnażają się płazy, wiele gatunków rzadkich i chronionych. Budowanie w takim miejscu jak łąka przylegająca do lasu powoduje zanikanie korytarzy migracyjnych wielu gatunków. Chodzi też o problemy bytowe mieszkańców. Budowanie w takich miejscach (zamknięte osiedla otoczone torami kolejowymi, jak w przypadku Kuźnik) to trudności z dojazdem, problemy z parkowaniem i szereg innych niekorzystnych czynników, pogarszających sytuację bytową i wzajemne relacje mieszkańców.

Więcej historia walki o zielone tereny na osiedlu Kuźniki