Pomiń menu

Spotkanie komitetu z przedstawicielami miasta

Spotkanie komitetu z przedstawicielami miasta

29 kwietnia udało nam się porozmawiać online z wrocławskim magistratem. Komitet Zielone Kuźniki reprezentowało pięć osób. Ze strony miasta obecni byli przedstawiciele departamentów i wydziałów związanych z urbanistyką, środowiskiem i sprzedażą nieruchomości.

W imieniu mieszkańców osiedla, zgodnie z ich wolą, przedstawiliśmy swoje stanowisko w sprawie sprzedaży łąki na osiedlu Kuźniki. Poruszyliśmy tematy ekologiczne, problemy i potrzeby mieszkańców. Przede wszystkim apelowaliśmy o zmianę decyzji, dotyczącą sprzedaży terenów zielonych na Kuźnikach. Nie zgadzamy się na zabudowę tych obszarów. Przedstawiciele miasta wysłuchali naszych argumentów. Pomimo różnicy zdań uważamy, że jest to krok w dobrym kierunku. Cała dyskusja trwała blisko półtorej godziny. Dziękujemy Pani Katarzynie Szymczak-Pomianowskiej za zorganizowanie wydarzenia.