Pomiń menu

Zalegalizujcie zieleń we Wrocławiu

Zalegalizujcie zieleń we Wrocławiu

8 lipca 2021 odbyła się w Ratuszu we Wrocławiu ostatnia sesja Rady Miasta z decydującym znaczeniem dla łąki, o którą walczy Społeczny Komitet "Zielne Kuźniki". Podczas obrad głosowano nad wnioskiem o utworzeniu na Kuźnikach użytku ekologicznego ,,Korytarz Ekologiczny Doliny Ślęzy''.

Jako Społeczny Komitet “Zielone Kuźniki” zorganizowaliśmy pikietę i ruszyliśmy na decydujące starcie z Urzędem Miasta. Podczas sesji Rady Miasta pokazaliśmy, że zależy nam na zieleni w naszym mieście i że chcemy mieć realny wpływ na przestrzeń, w której żyjemy. Potrzebujemy terenów zielonych, a nie kolejnych osiedli. Chcemy, aby Kuźniki były nadal zielonymi płucami Wrocławia, a miasto było przyjazne środowisku.

Jest deklaracja

Pod wpływem protestu mieszkańców Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, obiecał w specjalnym oświadczeniu nie sprzedawać deweloperowi ziemi pod zabudowę w okolicy łąki.

Prezydent zaprosił też nas do Ratusza, gdzie podczas spotkania potwierdził wcześniejsze oświadczenie i zapewnił, że teren w całości pozostanie zielony. Otrzymaliśmy dokument, który jest potwierdzeniem, iż miasto odstępuje od sprzedaży działki przylegającej do łąki i rozpoczyna inwentaryzację przyrodniczą Doliny Ślęzy.
Nasz wniosek na Radzie
Rada Miejska dyskutowała wniosek dotyczący naszej inicjatywy uchwałodawczej (utworzenie na tym terenie użytku ekologicznego); niezależnie od obrad, pisemna deklaracja Prezydenta daje nam poczucie, że już osiągnęliśmy wiele – teren jest zabezpieczony. Co więcej, tym razem dostrzegamy szczere zaangażowanie Magistratu w ochronę Doliny Ślęzy i wsparcie idei użytku ekologicznego.
Ostatnia rozbieżność
Dziś jeszcze nie wiemy, na jakich warunkach użytek powstanie. To ostatnia rozbieżność: Magistrat chce przeprowadzić pełną inwentaryzację przyrodniczą, a my chcielibyśmy tę formę ochrony przyrody (użytek ekologiczny) ustanowić od razu (na podstawie tego, że jest tu też retencyjna łąka chłodząca Wrocław). Ustawa o ochronie przyrody nie wymaga, aby do ustanowienia użytku było konieczne przeprowadzenia inwentaryzacji (taka jest jednak praktyka Wrocławia). Będziemy dążyć do drugiego czytania przedstawionego przez nas projektu uchwały, jednocześnie współpracując z miastem w celu opracowania dokumentacji użytku.
Wreszcie mamy poczucie, że Prezydent i Magistrat rozpoczęli z nami współpracę, a ich działania zaczęły się splatać z naszymi. I niech tak zostanie!