Pomiń menu

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski (zwany także budżetem partycypacyjnym) to narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy i mieszkanki mogą decydować o przeznaczeniu jakiejś części budżetu inwestycyjnego gminy. Mechanizm ten pozwala na zgłaszanie projektów, które stają się następnie przedmiotem konsultacji, a później głosowania wyłaniającego te pomysły, które zostaną zrealizowane. Podjęte w ten sposób decyzje są wiążące dla władz, które są zobowiązane wykonać je w danym roku budżetowym.

Budżet obywatelski to przekazanie decyzji finansowych mieszkankom i mieszkańcom – czyli tym, których one bezpośrednio dotyczą i którzy najlepiej wiedzą, czego w ich mieście/gminie najbardziej potrzeba. Za jego pomocą możesz zrealizować pomysły, które będą służyć całej społeczności – od inwestycji w infrastrukturę i wspólną przestrzeń, po sfinansowanie z budżetu gminy wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych.

Najczęstszym rozwiązaniem jest wprowadzanie budżetu obywatelskiego na poziomie gminy, ale można wdrażać go również na niższym poziomie – dzielnicy, osiedla lub określonej instytucji publicznej: domu kultury, szkoły itp.

Dołącz do akcji Masz Głos, a pomożemy Ci we wdrożeniu, ulepszeniu lub skutecznym wykorzystaniu budżetu obywatelskiego w Twojej gminie!


Zobacz scenariusze działań:


Zobacz materiały edukacyjne poświęcone tematyce budżetu obywatelskiego