Pomiń menu

Lokalne instytucje

Władzom samorządowym podlegają różnego rodzaju lokalne instytucje publiczne, które z założenia powinny służyć wszystkim mieszkankom i mieszkańcom oraz odpowiadać na ich potrzeby. Należą do nich m.in. biblioteki czy domy/ośrodki kultury.

Aby lokalne instytucje publiczne spełniały swoją funkcję, ich oferta i działania muszą być dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności. W związku z tym bardzo ważne jest, aby mieszkanki i mieszkańcy mieli możliwość wyrażania swoich potrzeb i byli zachęcani do ich komunikowania, a także aby instytucje uwzględniały ich głos w swoich działaniach.

A czy w Twojej gminie mieszkanki i mieszkańcy są zadowoleni z działania instytucji publicznych? Może warto coś zmienić w ich funkcjonowaniu?

Dołącz do akcji Masz Głos, a pomożemy Ci we wprowadzeniu zmian służących poprawie działania lokalnych instytucji publicznych w Twojej gminie!


Zobacz scenariusz działania:


Zobacz materiały edukacyjne poświęcone tematyce lokalnych instytucji