Pomiń menu

Dla mediów

Akcja Masz Głos to jedyna ogólnopolska akcja angażująca mieszkańców i władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy. Za najlepszą współpracę mieszkanek i mieszkańców z władzami lokalnymi co roku przyznawana jest nagroda Super Samorząd. Od 2002 roku akcja objęła 680 (27 %) gmin w całej Polsce i wzięło w niej udział ponad 2200 uczestników (m.in. grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, instytucji).

Kontakt dla mediów:

Karolina Szymańska
e-mail: biuro.prasowe@maszglos.pl
tel: 22 536 02 62