Pomiń menu

Harmonogram akcji Masz Głos 2022

 

1-14 marca Możesz zapisać się do tegorocznej edycji akcji Masz Głos
30 marca Ogłoszenie wyników rekrutacji do akcji
5 kwietnia Spotkanie powitalne dla uczestników (wydarzenie online)
kwiecień Spotkania wojewódzkie
26 kwietnia ABC samorządu (szkolenie online)
28 kwietnia Komunikacja i promocja (szkolenie online)
27-29 maja Ogólnopolski zlot uczestników akcji Masz Głos (stacjonarny)
czerwiec Wizyty studyjne wokół narzędzi partycypacyjnych
lipiec-sierpień Wizyty lokalne
październik-listopad Spotkania wojewódzkie*
18 listopada Podsumowania końcowe działań
luty 2023 Gala Super Samorząd i Super Głos*

*Spotkania online lub stacjonarne – w zależności od bieżących obostrzeń wynikających z sytuacji pandemii.