Pomiń menu

Mieszkańcy w planowaniu przestrzennym

Opis: Prezentacja na temat planowania przestrzennego z udziałem mieszkanek i mieszkańców
Autorzy: Grzegorz Pronobis
Wydawca: ArchBytom
Typ publikacji: Prezentacje
Tematyka: partycypacja, planowanie, planowanie przestrzenne, współdecydowanie, współudział