Pomiń menu

Fundacja COOLtura

Fundacja COOLtura powstała w 2016 roku. Do tej pory zrealizowaliśmy projekt "Mobilny Dom Kultury" finansowany ze środków MKiDN był to nasz największy projekt, który realizowaliśmy na terenie miejscowości powiatu gorzowskiego. Nasze kolejne projekty to głownie działanie na rzecz mieszkańców miejscowości Glinik - udało nam się pozyskać środki na nową wiatę, drobne elementy infrastruktury jak nowe ławki do ogniska czy stojak na rowery - ten projekt zrealizowaliśmy w ramach programu "Startuj z FIO" realizowanego przez Stowarzyszenie "Między Odrą a Bobrem". Ostatnio pozyskaliśmy również fundusze w ramach projektu Fundacji PZU "Pomoc ToMoc" na realizację pilotażowego projektu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Glinik poprzez montaż ulicznych lamp solarnych. Swoje doświadczenia w pozyskiwaniu środków na cele lokalnych społeczności chcemy wykorzystać w realizacji przygotowanego projektu. Obecnie przygotowujemy konferencję "Fundusze Europejskie - drogą do sukcesu każdej kobiety" przy częściowym udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020