Pomiń menu

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód rozpoczęło działalność 4 marca 2010 r. Naszym celem jest między innymi: 1. Prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach społeczno-edukacyjno- kulturalnych. 2.Prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków oraz rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowo-turystycznej między Unią Europejską a krajami Europy Wschodniej. 3.Nawiązywanie i rozwijanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi w krajach Unii Europejskiej w celu gromadzenia i wymiany informacji oraz inicjowania i prowadzenia wspólnych działań.