Pomiń menu

MojaBoraBora

Nieformalna grupa utworzona na spotkaniu mieszkańców w trakcie sieciowania wniosków Budżetu Obywatelskiego 2020.

Co nowego?