Pomiń menu

Osiedlowi ekolodzy

Opis działania Ekolodzy Osiedlowi Ochrona środowiska naszego osiedla przez ograniczenia przykrych zapachów pochodzących z kontenera gromadzącego odpady komunalne. Poprawa organizacji i skuteczności segregacji odpadów. Zwiększenie ilości roślin dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Poprawa estetyki osiedla w tym ulicy licznie uczęszczanej przez młodzież szkolną- oczekiwany aspekt wychowawczy. Wskazanie młodzieży szkolnej i mieszkańcom osiedla, że mają wpływ na wygląd estetyczny i poprawę jakości swojego miejsca zamieszkania. Utwierdzenie w świadomości mieszkańców, że działając wspólnie możemy spełniać marzenia.