Pomiń menu

Rada Sołecka

Rada Sołecka Osiedla Poznańskiego to grupa optymistycznych społeczników w różnym wieku. Cechą charakterystyczną naszej wsi jest bezpośrednie sąsiedztwo miasta wojewódzkiego co sprawia, że żyją obok siebie, rolnicy, hodowcy i osoby na codzień dojeżdzające do pracy w mieście. Mając na uwadze różne potrzeby staramy organizować spotkania, które integrowałyby wszystkich mieszkańców. Dlatego oprócz tradycyjnych dożynek organizujemy regularne zajęcia jak np. zumba, decoupage i inne. W ubiegłym roku po raz pierwszy podjęliśmy się nowego zadania jakim jest bieg Majowa Piątka w Osiedlu Poznańskim. Jest on organizowany wiosną, w okolicach dnia dziecka co pozwala nam na sportową integrację mieszkańców oraz zaproszenie gości z zewnątrz. Promuje to naszą miejscowość, jej bliskość miasta a zarazem przyrody i mamy nadzieję zachęca do życia na wsi.

Udział w poprzednich edycjach