Pomiń menu

Sołectwo Czaple

Jestem sołtysem i wraz z grupą mieszkańców chcemy zaktywizować mieszkańców i działać na rzecz naszego sołectwa.