Pomiń menu

Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA nastawione są na wsparcie dzieci i młodzieży gminy Stawiguda. Młodzi mieszkańcy z terenu gminy zasługują na więcej możliwości rozwoju oraz organizację zajęć w czasie wolnym od szkoły. Celem Stowarzyszenia jest: -Wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkół w Gminie Stawiguda, w tym przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski. -Zapewnienie Stowarzyszeniu środków finansowych pochodzących ze składek, darowizn, funduszy w tym europejskich na realizację zadań wynikających z celów Statutu Stowarzyszenia. -Integrowanie środowiska lokalnego wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i jego wychowania. -Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.