Pomiń menu

sołectwo Kowalew (Archiwum)

przeprowadzanie spotkań informacyjnych, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, szerzenie kultury