Pomiń menu

Mamy pierwszy zielony skwer edukacyjny w Radomiu!

Mamy pierwszy zielony skwer edukacyjny w Radomiu!

Zielony skwer edukacyjny na Ustroniu utworzony! Dziękujemy za wsparcie wszystkim naszym partnerom!

Skwer ma poszerzyć ten piękny park, ale mieć też aspekt edukacyjny i ekologiczny. Powinniśmy dbać o przyrodę dla przyszłych pokoleń. Ważne, żeby wszystkie aspekty ekologiczne były zachowane. Mam nadzieję, że ten skwer przyczyni się do tego, że będziemy mogli naturę oglądać w rzeczywiści, a nie tylko w książkach czy na zdjęciach. Chcemy, żeby szkoły i przedszkola z Ustronia korzystały z tego skweru. Od młodych najwięcej zależy. Jeśli zaczniemy edukację od najmłodszych lat, będzie ona najbardziej skuteczna – uważa Piotr Szmigiel ze Stowarzyszenia Łączy nas Radom.

Pełna lista naszych partnerów