Pomiń menu

Webinaria

Zapraszamy na cykl szkoleń on-line, gdzie siedząc we własnym fotelu możecie posłuchać i zadać pytanie ekspertom i ekspertkom, wyjaśniającym Wam kwestie związane z działaniem w lokalnej społeczności.


Poniżej znajdziecie nagrania z naszych webinariów i opisy czego dotyczyły:


  • “Barometr Ryzyka Nadużyć”, prowadzenie dr Grzegorz Makowski (Fundacja im. Stefana Batorego)

Prezentacja narzędzia on-line – Barometru Ryzyka Nadużyć w zamówieniach publicznych.

Barometr to statystyczny indeks zbudowany z dziewięciu wskaźników (tzw. czerwonych flag) sygnalizujących, że konkretne zamówienie, przetarg może być obciążony jakimiś nieprawidłowościami – złą organizacją, niewłaściwym opisem lub nawet zmową. Barometr pozwala nie tylko szacować ryzyko dla konkretnych zamówień, ale i dla zamawiających, wykonawców, typów zamówień, branż, itd. Ponadto, Barometr jest też narzędziem dzięki, któremu można monitorować rynek zamówień publicznych na bieżąco, ponieważ jest uaktualniany wraz z każdym opublikowanym ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia.

Webinarium pokazuje, w jaki sposób Barometr może przydać się w codziennej aktywności radnego / samorządowca / społecznika. Do śledzenia lokalnego rynku zamówień, do monitorowania władz samorządowych, do poprawiania konkurencyjności miejscowej gospodarki.

Prezentacja z webinarium prezentacja_barometr_webinarium


  • “Sprawozdanie z wykonania budżetu”, prowadzenie Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

– kto, do kiedy i w jaki sposób sprawozdaje się z wykonania budżetu gminy?
– jak przebiega procedura sprawozdania z wykonania budżetu?
– kto kontroluje wykonanie budżetu?
– co to znaczy wykonać budżet?
– jakie sankcje grożą wójtowi lub burmistrzowi za nie wykonanie budżetu?
– jak mieszkańcy mogą uczestniczyć w procesie sprawozdania z wykonania budżetu?
– na co zwracać uwagę w sprawozdaniu budżetowym?

Link do prezentacji sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-i-absolutorium


  • “Obywatel i środowisko”, prowadzenie Daniela Grzesińska (Fundacja alter eko) i Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

– aktualne zasady dotyczące wycinki drzew w przestrzeni prywatnej i publicznej,
– jak reagować na nieprawidłową wycinkę w przestrzeni publicznej i prywatnej,
– co mieszkańcy mogą robić aby chronić zieleń,
– pomnik przyrody – jedna z form ochrony drzew,
– jakie są zasady gospodarki odpadami,
– jak reagować na wyrzucanie odpadów w lesie i innych niedozwolonych miejscach,
– jak zlikwidować dzikie wysypisko,
– czym są zanieczyszczenia powietrza i dlaczego są tak groźne- co władze gminy mogą i muszą w kwestiach dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
– co można zrobić aby poprawić jakość powietrza,
– kompetencje i uprawnienia gminy do kontroli spalania śmieci w gospodarstwach domowych,
– jak reagować gdy sąsiedzi palą śmieci.


  • “Uczestnictwo mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej”, prowadzenie Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach)

– w jaki sposób możemy zmieniać przestrzeń swojej gminy?
– jakie są dostępne drogi postępowania w zależności od typu i skali projektu?
– od czego warto rozpocząć własne działania w przestrzeni?
– jakie są kroki w poszczególnych procedurach?
– na czym polega współpraca z urzędami i kiedy jest ona potrzebna?
– w jaki sposób i dlaczego warto angażować innych mieszkańców gminy we współpracę?


  • “Planowanie przestrzenne w gminie’, prowadzenie Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach)

– czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?
– jakie procedury obowiązują w trakcie przygotowywania i uchwalania planu przestrzennego?
– jakie są wymogi prawne stawiane planom przestrzennym?
– czy plan przestrzenny jest gminie potrzebny?
– jakie są różnice między planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
– jakie są procedury związane ze Studium uwarunkowań? Jakie są obowiązki gminy w tym zakresie?