Pomiń menu

Webinaria


Reguły gry wyborczej. Jak skutecznie kandydować w wyborach?

Arytmetyka wyborcza, wpływ okręgów wyborczych i sposobu wyborów na liczbę głosów, które trzeba otrzymać aby zostać radnym/radną. Jak przygotować się do kwestii formalnych. Czy lepiej na listach partii czy tworzyć własne komitety? Czy można zapobiegać marnowaniu głosów wyborczych?

Pobierz prezentację z webinarium webinarium_wybory


Zmiany w prawie wyborczym. Co nas czeka jesienią? Zapraszamy na webinarium – prowadzenie Dawid Sześciło.

– Jak będzie wyglądała organizacja wyborów samorządowych?
– Co zmieniło się w zasadach głosowania?
– Co zmieniło się w zasadach prowadzenia kampanii wyborczych?
– Na co muszą zwracać uwagę kandydaci/tki w wyborach?
– Kim są obserwatorzy społeczni i jakie uprawnienia im przysługują?
– Kim są urzędnicy wyborczy?  kto ich powołuje? Jakie stawia się im wymagania?

Pobierz prezentację prawo_wyborcze_webinarium


Co nas czeka po wyborach? Nowe narzędzia dla radnych i mieszkańców – prowadzenie Dawid Sześciło.

– Jakie zmiany w działaniach samorządu czekają nas po wyborach?
– Jakie korzystać z nowych narzędzi wpływania na politykę samorządową?
– Jak dokładnie rozumieć poszczególne zmiany i jakie są ich plusy i minusy?
– Czy musimy czekać do wyborów aby korzystać z tych narzędzi?
– Co to jest raport o stanie samorządu i jak mieszkańcy mogą wpływać na jego kształt?

Pobierz: Co nas czeka po wyborach? – prezentacja o zmianach w samorządzie


 

Jak zdobywać pieniądze na lokalne działania – prowadzenie Agata Chaber

– Kim są potencjalni darczyńcy i jak się do nich dostać.
– O formach/metodach fundraisingu: zbiórki w internecie, relacje celem uzyskania większych, jednorazowych darowizn, zbiórki publiczne, wydarzenia.
– Komunikacji z darczyńcami i utrzymywaniu darczyńców.
– Krótko o zastosowaniu tego do pozyskiwania sponsorów lokalnych (małych firm).

Pobierz prezentację z webinarium

Z przyczyn technicznych nagranie z webinarium zostanie opublikowane wkrótce.

 


Konflikty w społecznościach lokalnych – jak z nimi pracować? – prowadzenie Michał Czapski

– Jak powstają konflikty?
– Jakie są najczęstsze przyczyny i rodzaje konfliktów w środowiskach lokalnych?
– Jak komunikować się z władzami i mieszkańcami aby minimalizować ryzyko nieporozumień i konfliktów.
– Co robić jak powstanie lokalny konflikt? Jak sobie radzić z atakami i presją?
– Jak przebiegają konflikty na linii władze – obywatele i ich rozwiązywanie?
– Czym różnią się konflikty w społeczności od konfliktów w grupie Konflikty w grupie i jak sobie z nimi radzić?
– Pozytywna strona konfliktów lokalnych? Jak pracować z konfliktem?

 


“Rola dostępu do informacji w działaniach społecznych” – prowadzenie Szymon Osowski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
 • skąd czerpać informacje?
 • kiedy są one potrzebne?
 • jak uzyskać informacje z gminy, domu kultury, szpitala czy spółki komunalnej?
 • co zrobić gdy informacji której potrzebujecie instytucja nie chce udostępnić lub udostępnia informację niekompletną?
 • czego mogą wymagać instytucje udostępniające informacje od obywateli, a czego nie mogą?
 • czym jest informacja przetworzona?
 • czym jest ponowne wykorzystanie informacji publicznej?

 


“Nie czekaj aż inni zrobią to za Ciebie – współdecyduj o budżecie”, prowadzenie Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)
 • Jak wygląda proces tworzenia i uchwalania budżetu gminy
 • Kto jest odpowiedzialny za jego przygotowanie a kto zatwierdza
 • Co to są autopoprawki wójta i kiedy mogą być zgłaszane
 • W jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na budżet gminy
 • Kiedy najlepiej to robić
 • Wnioski, petycje, inicjatywa lokalna oraz inne narzędzia wpływu
 • Co oznaczają poszczególne pozycje uchwały budżetowej
 • Jak sprawdzić zadłużenie gminy
 • Prezentacja z webinarium “Prezentacja tworzenie budżetu gminy”

 


“Barometr Ryzyka Nadużyć”, prowadzenie dr Grzegorz Makowski (Fundacja im. Stefana Batorego)

Prezentacja narzędzia on-line – Barometru Ryzyka Nadużyć w zamówieniach publicznych. Jest to statystyczny indeks zbudowany z dziewięciu wskaźników (tzw. czerwonych flag) sygnalizujących, że konkretne zamówienie, przetarg może być obciążony jakimiś nieprawidłowościami – złą organizacją, niewłaściwym opisem lub nawet zmową. Pozwala nie tylko szacować ryzyko dla konkretnych zamówień, ale i dla zamawiających, wykonawców, typów zamówień, branż, itd. Webinarium pokazuje, w jaki sposób Barometr może przydać się w codziennej aktywności radnego/samorządowca/społecznika – do śledzenia lokalnego rynku zamówień, do monitorowania władz samorządowych, do poprawiania konkurencyjności miejscowej gospodarki.

 


“Sprawozdanie z wykonania budżetu”, prowadzenie Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

– kto, do kiedy i w jaki sposób sprawozdaje się z wykonania budżetu gminy?
– jak przebiega procedura sprawozdania z wykonania budżetu?
– kto kontroluje wykonanie budżetu?
– co to znaczy wykonać budżet?
– jakie sankcje grożą wójtowi lub burmistrzowi za nie wykonanie budżetu?
– jak mieszkańcy mogą uczestniczyć w procesie sprawozdania z wykonania budżetu?
– na co zwracać uwagę w sprawozdaniu budżetowym?

 


“Obywatel i środowisko”, prowadzenie Daniela Grzesińska (Fundacja alter eko) i Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

– aktualne zasady dotyczące wycinki drzew w przestrzeni prywatnej i publicznej,
– jak reagować na nieprawidłową wycinkę w przestrzeni publicznej i prywatnej,
– co mieszkańcy mogą robić aby chronić zieleń,
– pomnik przyrody – jedna z form ochrony drzew,
– jakie są zasady gospodarki odpadami,
– jak reagować na wyrzucanie odpadów w lesie i innych niedozwolonych miejscach,
– jak zlikwidować dzikie wysypisko,
– czym są zanieczyszczenia powietrza i dlaczego są tak groźne- co władze gminy mogą i muszą w kwestiach dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
– co można zrobić aby poprawić jakość powietrza,
– kompetencje i uprawnienia gminy do kontroli spalania śmieci w gospodarstwach domowych,
– jak reagować gdy sąsiedzi palą śmieci.

 


“Uczestnictwo mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej”, prowadzenie Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach)

– w jaki sposób możemy zmieniać przestrzeń swojej gminy?
– jakie są dostępne drogi postępowania w zależności od typu i skali projektu?
– od czego warto rozpocząć własne działania w przestrzeni?
– jakie są kroki w poszczególnych procedurach?
– na czym polega współpraca z urzędami i kiedy jest ona potrzebna?
– w jaki sposób i dlaczego warto angażować innych mieszkańców gminy we współpracę?

 


“Planowanie przestrzenne w gminie’, prowadzenie Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach)

– czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?
– jakie procedury obowiązują w trakcie przygotowywania i uchwalania planu przestrzennego?
– jakie są wymogi prawne stawiane planom przestrzennym?
– czy plan przestrzenny jest gminie potrzebny?
– jakie są różnice między planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
– jakie są procedury związane ze Studium uwarunkowań? Jakie są obowiązki gminy w tym zakresie?