Pomiń menu

Webinaria


Raport o stanie gminy – nowy obowiązek władz lokalnych

Prowadzenie: dr hab. Dawid Sześciło

 • czym jest raport o stanie gminy?
 • kto odpowiada za jego przygotowanie i w jaki sposób jest przyjmowany?
 • jakie informacje powinny się w nim znaleźć?
 • jak jako mieszkanki i mieszkańcy możemy wpływać na jego kształt i brać udział w debacie na jego temat?
 • jakie wzorce i inspiracje dotyczące przygotowania raportu o stanie gminy warto promować wśród osób zasiadających w organach władz lokalnych?

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 15 kwietnia 2019.


Jak działa fundusz sołecki i jak z niego skorzystać?

Prowadzenie: Szymon Osowski

 • jak korzystanie z funduszu sołeckiego ma się do zadań sołectwa?
 • jak wyliczane się kwoty funduszu sołeckiego oraz jakie są zasady zwrotu poniesionych wydatków z budżetu państwa?
 • jaka jest rola rady gminy oraz wójta/burmistrza w uchwalaniu, wyliczaniu i rozliczaniu funduszu sołeckiego?
 • na co można przeznaczać środki z funduszu sołeckiego?
 • jaka jest rola zebrania wiejskiego, sołtysa, wójta/burmistrza i rady gminy w uchwalaniu wniosku do funduszu sołeckiego oraz włączania przedsięwzięć do projektu budżetu gminy?
 • jakie są zasady łączenia przedsięwzięć przez sołectwa?
 • co wynika z uchwał Regionalnych Izb Obrachunkowych?

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 26 marca 2019.


Jednostki pomocnicze w gminach miejskich – jaka jest ich rola i jak je wzmocnić?

Prowadzenie: Grzegorz Wójkowski

 • czym są jednostki pomocnicze gminy w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym?
 • jaka jest rola jednostki pomocniczej gminy?
 • jakie zadania powinna realizować jednostka pomocnicza gminy?
 • jaki powinien być sposób i zakres finansowania realizowanych przez nią zadań?
 • jak wzmocnić jednostkę pomocniczą gminy?

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 25 lutego 2019.


Inicjatywa lokalna – jak ją wprowadzić i jak z niej korzystać?

Prowadzenie: Szymon Osowski

 • jakie są podstawy prawne inicjatywy lokalnej?
 • jak wprowadzić inicjatywę lokalną w swojej gminie?
 • jak powinna wyglądać procedura zgłaszania i realizacji inicjatyw lokalnych i jakie są dobre praktyki i standardy w tym zakresie?
 • jakie wymogi formalne muszą spełniać wnioski o realizację inicjatywy lokalnej?

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 23 stycznia 2019.


Jak możemy wpływać na system transportowy w gminie?

Prowadzenie: Krzysztof Rytel

 • co lokalne władze mogą zrobić, aby system transportu był przyjazny?
 • jak my jako mieszkańcy i mieszkanki możemy wpływać na jego kształt?
 • jakie dokumenty dotyczące kwestii transportowych powinny być uchwalane i z którymi z nich warto się zapoznać?
 • jakie są zasady i dobre praktyki związane z rozwiązaniami transportowymi w Polsce i na świecie?
 • jakie ustawy i rozporządzenia regulują zagadnienia transportu publicznego?
 • jakie są negatywne efekty braku odpowiednich działań modelujących system transportu publicznego?

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 18 grudnia 2018.


Pytania i wątpliwości dotyczące prawa wyborczego

Prowadzenie: dr hab. Bartłomiej Michalak

Webinarium odbyło się 18 października 2018. Webinarium przeprowadzone zostało w ramach akcji Obserwujemy wybory.


Co obserwator musi wiedzieć o pracy obwodowej komisji wyborczej?

Prowadzenie: dr hab. Bartłomiej Michalak

Webinarium odbyło się 11 października 2018. Webinarium przeprowadzone zostało w ramach akcji Obserwujemy wybory.


Jakie są prawa i obowiązki obserwatora społecznego wyborów?

Prowadzenie: dr hab. Bartłomiej Michalak

Webinarium odbyło się 27 września 2018. Webinarium przeprowadzone zostało w ramach akcji Obserwujemy wybory.


Komitet wyborczy bez tajemnic

Prowadzenie: dr Tomasz Gąsior

 • co zrobić i jakie wymagania spełnić, by założyć komitet wyborczy?
 • na co zwracać uwagę w prowadzeniu kampanii?
 • jakie są zasady organizowania zbiórek środków finansowych na kampanię wyborczą?
 • jak dokumentować i rozliczać wydatki na kampanię?
 • jakie są najczęstsze błędy popełniane przez komitety?
 • jakie zmiany ordynacji wyborczej mogą mieć znaczenie w tegorocznej kampanii?

Webinarium odbyło się 19 czerwca 2018.


Reguły gry wyborczej. Jak skutecznie kandydować w wyborach?

Prowadzenie: dr Adam Gendźwiłł

 • jak działa arytmetyka wyborcza?
 • ile trzeba otrzymać głosów, aby zostać radnym/radną?
 • jakie jest znaczenie okręgów wyborczych i sposobu rozdzielania mandatów?
 • jak przygotować się do kwestii formalnych?
 • czy lepiej startować z list partii, czy tworzyć własne komitety?
 • czy można zapobiegać marnowaniu głosów wyborczych? wpływ okręgów wyborczych i sposobu wyborów na liczbę głosów, które trzeba otrzymać aby zostać radnym/radną. Jak przygotować się do kwestii formalnych. Czy lepiej na listach partii czy tworzyć własne komitety? Czy można zapobiegać marnowaniu głosów wyborczych?

Zobacz prezentację z webinarium.

Webinarium odbyło się 8 maja 2018.


Zmiany w prawie wyborczym. Co nas czeka jesienią?

Prowadzenie: dr hab. Dawid Sześciło

 • jak będzie wyglądała organizacja wyborów samorządowych?
 • co zmieniło się w zasadach głosowania?
 • co zmieniło się w zasadach prowadzenia kampanii wyborczych?
 • na co muszą zwracać uwagę kandydaci/tki w wyborach?
 • kim są obserwatorzy społeczni i jakie uprawnienia im przysługują?
 • kim są urzędnicy wyborczy – kto ich powołuje i jakie stawia się im wymagania?

Zobacz prezentację z webinarium.

Webinarium odbyło się 9 kwietnia 2018.


Co nas czeka po wyborach? Nowe narzędzia dla radnych i mieszkańców

Prowadzenie: dr hab. Dawid Sześciło

 • jakie zmiany w funkcjonowaniu samorządu czekają nas po wyborach?
 • jak korzystać z nowych narzędzi wpływania na politykę samorządową?
 • jak dokładnie rozumieć poszczególne zmiany i jakie są ich plusy i minusy?
 • czy musimy czekać do wyborów aby korzystać z tych narzędzi?
 • co to jest raport o stanie samorządu i jak mieszkańcy mogą wpływać na jego kształt?

Zobacz prezentację z webinarium.

Webinarium odbyło się 27 lutego 2018.


Jak zdobywać pieniądze na lokalne działania?

Prowadzenie: Agata Chaber (Kampania Przeciw Homofobii)

 • kim są potencjalni darczyńcy i jak do nich dotrzeć?
 • jakie są formy i metody fundraisingu (pozyskiwania środków)?
 • jak komunikować się z potencjalnymi darczyńcami?
 • co zrobić, by utrzymywać darczyńców?
 • jak pozyskać wsparcie od lokalnego biznesu?

Niestety z przyczyn technicznych nagranie z tego szkolenia nie jest dostępne. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją z webinarium.

Webinarium odbyło się 23 stycznia 2018.


Konflikty w społecznościach lokalnych – jak z nimi pracować?

Prowadzenie: Michał Czapski

 • jak powstają konflikty?
 • jakie są najczęstsze przyczyny i rodzaje konfliktów w środowiskach lokalnych?
 • jak komunikować się z władzami i mieszkańcami, aby minimalizować ryzyko nieporozumień i konfliktów?
 • co robić w przypadku powstania lokalnego konfliktu – jak sobie radzić z atakami i presją?
 • jak przebiegają konflikty na linii władze – obywatele i ich rozwiązywanie?
 • czym różnią się konflikty w społeczności od konfliktów w grupie?
 • jaka może być pozytywna strona konfliktów lokalnych? Jak pracować z konfliktem?

Webinarium odbyło się 5 grudnia 2017.


Rola dostępu do informacji w działaniach społecznych

Prowadzenie: Szymon Osowski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)

 • skąd czerpać informacje?
 • kiedy są one potrzebne?
 • jak uzyskać informacje z gminy, domu kultury, szpitala czy spółki komunalnej?
 • co zrobić, gdy informacji, której potrzebujecie, instytucja nie chce udostępnić lub udostępnia informację niekompletną?
 • czego mogą wymagać instytucje udostępniające informacje od obywateli, a czego nie mogą?
 • czym jest informacja przetworzona?
 • czym jest ponowne wykorzystanie informacji publicznej?

Webinarium odbyło się 26 października 2017.


Współdecyduj o budżecie – nie czekaj aż inni zrobią to za Ciebie

Prowadzenie: Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

 • jak wygląda proces tworzenia i uchwalania budżetu gminy?
 • kto jest odpowiedzialny za jego przygotowanie i kto go zatwierdza?
 • co to są autopoprawki wójta i kiedy mogą być zgłaszane?
 • kiedy i w jaki sposób mieszkańcy i mieszkanki mogą wpływać na budżet gminy?
 • jakie są narzędzia do wpływania na budżet?
 • co oznaczają poszczególne pozycje uchwały budżetowej?
 • jak sprawdzić zadłużenie gminy?

Zobacz prezentację z webinarium

Webinarium odbyło się 28 września 2017.


Barometr Ryzyka Nadużyć w zamówieniach publicznych (prezentacja narzędzia on-line)

Prowadzenie: dr Grzegorz Makowski (Fundacja im. Stefana Batorego)

 • czym jest Barometr Ryzyka Nadużyć?
 • jak z niego korzystać?
 • jakie typy ryzyka można oszacować za jego pomocą?
 • w jaki sposób Barometr Ryzyka Nadużyć może być przydatny w codziennej aktywności dla samorządowców oraz lokalnych społeczników?
 • jakie są korzyści z korzystania z tego narzędzia dla miejscowej gospodarki?

Zobacz prezentację z webinarium.

Webinarium odbyło się 13 czerwca 2017.


Budżet gminy bez tajemnic. Sprawozdanie z wykonania budżetu

Prowadzenie: Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

 • kto, do kiedy i w jaki sposób sprawozdaje się z wykonania budżetu gminy?
 • jak przebiega procedura sprawozdania z wykonania budżetu?
 • co to znaczy wykonać budżet?
 • kto kontroluje wykonanie budżetu?
 • jakie sankcje grożą wójtowi lub burmistrzowi za niewykonanie budżetu?
 • jak mieszkańcy i mieszkanki mogą uczestniczyć w procesie sprawozdania z wykonania budżetu?
 • na co zwracać uwagę w sprawozdaniu budżetowym?

Zobacz prezentację z webinarium.

Webinarium odbyło się 31 maja 2017.


Obywatel i środowisko

Prowadzenie: Daniela Grzesińska (Fundacja alter eko) oraz Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

 • jakie są aktualne zasady dotyczące wycinki drzew w przestrzeni prywatnej i publicznej?
 • jak reagować na nieprawidłową wycinkę w przestrzeni publicznej i prywatnej?
 • co mieszkanki i mieszkańcy mogą robić aby chronić zieleń?
 • czym są pomniki przyrody – jedna z form ochrony drzew?
 • jakie są zasady gospodarki odpadami?
 • jak reagować na wyrzucanie odpadów w lesie i innych niedozwolonych miejscach?
 • jak zlikwidować dzikie wysypisko?
 • czym są zanieczyszczenia powietrza i dlaczego są groźne?
 • co władze gminy mogą, a co muszą robić w sprawach dotyczących zanieczyszczeń powietrza?
 • co można zrobić aby poprawić jakość powietrza?
 • jakie są kompetencje i uprawnienia gminy do kontroli spalania śmieci w gospodarstwach domowych?
 • jak reagować, gdy sąsiedzi palą śmieci?

Webinarium odbyło się 16 marca 2017.


Uczestnictwo mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej

Prowadzenie: Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach)

 • w jaki sposób możemy zmieniać przestrzeń swojej gminy?
 • jakie są dostępne drogi postępowania w zależności od typu i skali projektu?
 • od czego warto rozpocząć własne działania w przestrzeni?
 • jakie są kroki w poszczególnych procedurach?
 • na czym polega współpraca z urzędami i kiedy jest ona potrzebna?
 • w jaki sposób i dlaczego warto angażować innych mieszkańców gminy we współpracę?

Webinarium odbyło się 10 stycznia 2017.


Planowanie przestrzenne w gminie

Prowadzenie: Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach)

 • czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?
 • jakie procedury obowiązują w trakcie przygotowywania i uchwalania planu przestrzennego?
 • jakie są wymogi prawne stawiane planom przestrzennym?
 • czy plan przestrzenny jest gminie potrzebny?
 • jakie są różnice między planem zagospodarowania przestrzennego a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 • jakie są procedury związane ze studium uwarunkowań i jakie są obowiązki gminy w tym zakresie?

Webinarium odbyło się 19 grudnia 2016.