Pomiń menu

Webinaria

Zapraszamy na cykl szkoleń on-line, gdzie siedząc we własnym fotelu możecie posłuchać i zadać pytanie ekspertom i ekspertkom, wyjaśniającym Wam kwestie związane z działaniem w lokalnej społeczności.


Poniżej znajdziecie nagrania z naszych webinariów i opisy czego dotyczyły:


“Rola dostępu do informacji w działaniach społecznych” – prowadzenie Szymon Osowski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)

 • skąd czerpać informacje?
 • kiedy są one potrzebne?
 • jak uzyskać informacje z gminy, domu kultury, szpitala czy spółki komunalnej?
 • co zrobić gdy informacji której potrzebujecie instytucja nie chce udostępnić lub udostępnia informację niekompletną?
 • czego mogą wymagać instytucje udostępniające informacje od obywateli, a czego nie mogą?
 • czym jest informacja przetworzona?
 • czym jest ponowne wykorzystanie informacji publicznej?


 • “Nie czekaj aż inni zrobią to za Ciebie – współdecyduj o budżecie”, prowadzenie Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)
  • Jak wygląda proces tworzenia i uchwalania budżetu gminy
  • Kto jest odpowiedzialny za jego przygotowanie a kto zatwierdza
  • Co to są autopoprawki wójta i kiedy mogą być zgłaszane
  • W jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na budżet gminy
  • Kiedy najlepiej to robić
  • Wnioski, petycje, inicjatywa lokalna oraz inne narzędzia wpływu
  • Co oznaczają poszczególne pozycje uchwały budżetowej
  • Jak sprawdzić zadłużenie gminy
  • Prezentacja z webinarium “Prezentacja tworzenie budżetu gminy”


 • “Barometr Ryzyka Nadużyć”, prowadzenie dr Grzegorz Makowski (Fundacja im. Stefana Batorego)

Prezentacja narzędzia on-line – Barometru Ryzyka Nadużyć w zamówieniach publicznych. Jest to statystyczny indeks zbudowany z dziewięciu wskaźników (tzw. czerwonych flag) sygnalizujących, że konkretne zamówienie, przetarg może być obciążony jakimiś nieprawidłowościami – złą organizacją, niewłaściwym opisem lub nawet zmową. Pozwala nie tylko szacować ryzyko dla konkretnych zamówień, ale i dla zamawiających, wykonawców, typów zamówień, branż, itd. Webinarium pokazuje, w jaki sposób Barometr może przydać się w codziennej aktywności radnego/samorządowca/społecznika – do śledzenia lokalnego rynku zamówień, do monitorowania władz samorządowych, do poprawiania konkurencyjności miejscowej gospodarki.


 • “Sprawozdanie z wykonania budżetu”, prowadzenie Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)
  – kto, do kiedy i w jaki sposób sprawozdaje się z wykonania budżetu gminy?
  – jak przebiega procedura sprawozdania z wykonania budżetu?
  – kto kontroluje wykonanie budżetu?
  – co to znaczy wykonać budżet?
  – jakie sankcje grożą wójtowi lub burmistrzowi za nie wykonanie budżetu?
  – jak mieszkańcy mogą uczestniczyć w procesie sprawozdania z wykonania budżetu?
  – na co zwracać uwagę w sprawozdaniu budżetowym?
 • Link do prezentacji sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-i-absolutorium


 • “Obywatel i środowisko”, prowadzenie Daniela Grzesińska (Fundacja alter eko) i Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

– aktualne zasady dotyczące wycinki drzew w przestrzeni prywatnej i publicznej,
– jak reagować na nieprawidłową wycinkę w przestrzeni publicznej i prywatnej,
– co mieszkańcy mogą robić aby chronić zieleń,
– pomnik przyrody – jedna z form ochrony drzew,
– jakie są zasady gospodarki odpadami,
– jak reagować na wyrzucanie odpadów w lesie i innych niedozwolonych miejscach,
– jak zlikwidować dzikie wysypisko,
– czym są zanieczyszczenia powietrza i dlaczego są tak groźne- co władze gminy mogą i muszą w kwestiach dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
– co można zrobić aby poprawić jakość powietrza,
– kompetencje i uprawnienia gminy do kontroli spalania śmieci w gospodarstwach domowych,
– jak reagować gdy sąsiedzi palą śmieci.


 • “Uczestnictwo mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej”, prowadzenie Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach)

– w jaki sposób możemy zmieniać przestrzeń swojej gminy?
– jakie są dostępne drogi postępowania w zależności od typu i skali projektu?
– od czego warto rozpocząć własne działania w przestrzeni?
– jakie są kroki w poszczególnych procedurach?
– na czym polega współpraca z urzędami i kiedy jest ona potrzebna?
– w jaki sposób i dlaczego warto angażować innych mieszkańców gminy we współpracę?


 • “Planowanie przestrzenne w gminie’, prowadzenie Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach)

– czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?
– jakie procedury obowiązują w trakcie przygotowywania i uchwalania planu przestrzennego?
– jakie są wymogi prawne stawiane planom przestrzennym?
– czy plan przestrzenny jest gminie potrzebny?
– jakie są różnice między planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
– jakie są procedury związane ze Studium uwarunkowań? Jakie są obowiązki gminy w tym zakresie?