Pomiń menu

Czym jest akcja?

Masz Głos to prowadzona od 2006 roku przez Fundację im. Stefana Batorego ogólnopolska akcja mająca na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi, wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy wśród mieszkanek i mieszkańców, a także zwiększanie ich udziału w życiu publicznym.

Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność” Aleksander Smolar, Prezes Fundacji im. Stefana Batorego

Od 2006 roku swoim działaniem akcja ponad 700 gmin, czyli 28% gmin w całej Polsce, a wzięło w niej udział ponad 2600 uczestniczek i uczestników.

Kto może wziąć udział w akcji?

Akcja Masz Głos jest otwarta na różnego rodzaju grupy, które chcą działać na rzecz pozytywnych zmian w swoim najbliższym otoczeniu – niezależnie od tego, czy jest nim mała wieś, czy duże miasto. Uczestnikami i uczestniczkami akcji mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury itp.) – z zaznaczeniem, że warunkiem uczestniczenia dla tych ostatnich jest to, że podejmowane przez nie w ramach akcji działania muszą wykraczać poza te instytucje. W akcji biorą zatem udział różne stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne, domy kultury, szkoły, biblioteki itd.

Udział w akcji jest bezpłatny.

Na czym polega akcja?

Uczestnicy i uczestniczki planują i realizują działania, wykorzystując możliwe formy dialogu pomiędzy lokalną społecznością a władzami samorządowymi, aby doprowadzić do określonej zmiany w swoim otoczeniu, która poprawi życie mieszkanek i mieszkańców i/lub wzmocni w nich poczucie możliwości wpływania na decyzje dotyczące ich miejscowości.

Kluczowe w akcji Masz Głos jest wsparcie ze strony doświadczonych koordynatorów i koordynatorek oraz ekspertek i ekspertów, którzy pomagają w planowaniu i realizacji działań. Ponadto uczestnicy i uczestniczki mają dostęp do materiałów edukacyjnych i promocyjnych, mogą brać udział w szkoleniach, poznawać i wymieć doświadczenia między sobą, a także otrzymać mikrogrant na swoje działania.

Zakres pomysłów realizowanych przez uczestników i uczestniczki akcji jest bardzo szeroki – od zmian w przestrzeni i infrastrukturze, przez dostosowywanie działania publicznych instytucji do potrzeb mieszkanek i mieszkańców, po ulepszanie zasad konsultacji społecznych czy budżetu obywatelskiego (więcej o przykładowych działaniach w ramach akcji możesz przeczytać tutaj). Działania opierane są o diagnozę potrzeb lokalnej społeczności oraz realizowane w taki sposób, by aktywizować i integrować mieszkanki i mieszkańców.

Jak przebiega akcja?

Każda edycja akcji trwa około 10 miesięcy. Rozpoczyna się we wrześniu od naboru oraz otwartych szkoleń wojewódzkich. Jej zwieńczeniem jest natomiast gala rozdania nagród „Super Samorząd” (przeczytaj o nagrodzie Super Samorząd) oraz towarzyszące jej spotkanie podsumowujące w maju lub czerwcu.

  1. Podczas naboru organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne, które chcą działać na rzecz ulepszania swojego otoczenia, rejestrują się na stronie www.maszglos.pl (kliknij tutaj, aby się zarejestrować). Zarejestrowani wcześniej uczestnicy i uczestniczki, biorący udział w poprzednich edycjach, zapisują się na stronie do grup regionalnych na nową edycję.

  2. Zainteresowane osoby biorą udział w otwartych szkoleniach wojewódzkich inaugurujących akcję. Na nich dowiadują się więcej o akcji, a także zdobywają merytoryczną wiedzę o wybranych aspektach prowadzenia działań lokalnych.

  3. Uczestnicy i uczestniczki w swojej miejscowości angażują do działania mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne, przeprowadzają diagnozę lokalną – sprawdzają, co tak naprawdę jest potrzebne w miejscu ich zamieszkania, jakie są potrzeby, oczekiwania, możliwości oraz chęci do wprowadzania zmian. Na tej podstawie planują przyszłe działania.

  4. Po określeniu swoich celów uczestniczki i uczestnicy przystępują do działania, otrzymując przez cały czas wsparcie koordynatorów i koordynatorek oraz ekspertów i ekspertek akcji oraz mając do dyspozycji materiały promocyjne i edukacyjne.

  5. W trakcie akcji, podczas szkoleń i spotkań regionalnych, uczestnicy i uczestniczki spotykają się mają okazję do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i zdobycia wiedzy przydatnej w działaniu. Najaktywniejsi uczestnicy i uczestniczki biorą udział w trzydniowym spotkaniu ogólnopolskim, a także w spotkaniu regionalnym.

  6. Akcja kończy się przyznaniem nagrody „Super Samorząd”. Otrzymują ją ci, którym udało się we współpracy z lokalnymi władzami doprowadzić do pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. Wręczenie nagród odbywa sie podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Innym najprężniej działającym uczestnikom i uczestniczkom akcji wręczane są wyróżnienia.

Kto organizuje akcję?

Akcja Masz Głos jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego przy współpracy z organizacjami partnerskimi, które zajmują się wspieraniem uczestników i uczestniczek w poszczególnych regionach. W edycji 2019/2020 partnerami akcji są: Fundacja Aktywności Lokalnej (kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie), Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides (dolnośląskie, opolskie, śląskie), Stowarzyszenie Homo Faber (lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) oraz Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE (lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie), Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab w województwach: mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.


Przeczytaj więcej o Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacjach partnerskich

Zobacz skład zespołu akcji Masz Głos

Zobacz animację “Kroki w akcji”