Pomiń menu

Czym jest akcja?

Akcja Masz Głos jest projektem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Uczestnicy programu zakładają pasieki społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. Akcja Masz Głos pomaga im zrobić to wszystko we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd i Super Głos.

„Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność” Aleksander Smolar, wieloletni Prezes Fundacji im. Stefana Batorego, doradca Zarządu Fundacji.

Akcja Masz Głos działa od 2006 roku i dotarła już do 1275 miast i wsi w całej Polsce.

W 2023 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy: ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Rozwoju Inspiracje, z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Fundacją Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”.

Udział w akcji jest bezpłatny.