Pomiń menu

Super Samorząd i Super Głos

Super Samorząd to nagroda, którą przyznajemy od 2011 na zakończenie kolejnych edycji akcji Masz Głos. Otrzymują ją uczestnicy, którzy wprowadzili pozytywne zmiany w swojej społeczności dzięki współpracy z władzami samorządowymi. Nagrodę otrzymują też władze, które weszły w dialog i pomogły w realizacji oddolnych inicjatyw.

Nazwa nagrody nawiązuje do samorządu rozumianego jako wspólnota wszystkich mieszkanek i mieszkańców, a nie tylko organy lokalnych władz. Przyznając nagrodę, chcemy docenić sukcesy uczestników akcji i otwartość władz, a także pokazywać, że samorząd to my wszyscy. Chcemy promować dobre praktyki współdziałania organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup lokalnych z władzami samorządowymi.

Nominowanych do nagrody wyłaniają partnerzy regionalni spośród uczestników akcji Masz Głos. Następnie spośród nominowanych Jury wybiera 5-7 laureatów. Rozdanie nagród odbywa się podczas uroczystej Gali. W latach 2011-2014 nagroda objęta była patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Od 2021 Fundacja Batorego przyznaje nagrodę Super Głos tym grupom mieszkańców, które z ogromną determinacją, mimo przeszkód, dążyły do wprowadzenia ulepszeń w swoim otoczeniu. Laureatów Super Głos wybrały organizacje partnerskie Fundacji Batorego, które mają doświadczenie w działaniach partycypacyjnych: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011