Pomiń menu

Zespół

Dyrektorka akcji Masz Głos:Joanna2 Joanna Załuska (Fundacja im. Stefana Batorego): jestem dyrektorką programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im. Stefana Batorego. Między 2001 a 2007 byłam ekspertką programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 1989–1990 pracowałam w Komisji Samorządu Terytorialnego w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Jestem absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

e-mail: [email protected], tel.: 22 536 02 76

Zespół akcji Masz Głos

Alicja Zaczek-Żmijewska (Fundacja im. Stefana Batorego): patrzę zawsze w tę stronę, która może mnie czegoś nauczyć, zwłaszcza w obszarze komunikacji. Pasjonuję się narzędziami tworzenia treści, trendami w komunikacji, możliwościami, jakie daje słowo. Buduję swoje doświadczenie w pracy przy kampaniach społecznych, projektach obywatelskich, edukacyjnych z sektora pozarządowego. Z wykształcenia jestem polonistką, specjalistką ds. public relations, redakcji i korekty tekstów.

e-mail: [email protected], tel.: 22 536 02 62, 796  332 133

Olga Gładykowska (Fundacja im. Stefana Batorego): z wykształcenia jestem etnolożką, moje zainteresowania badawcze dotyczą antropologii politycznej (pisałam o wyobrażeniach o władzy byłych pracowników Stoczni Szczecińskiej), nowych ruchów społecznych i antropologii feministycznej. Wierzę, że oddolne ruchy społeczne są tym, co może zmieniać świat (i mogę tą wiarę poprzeć poważnymi badaniami!), dlatego działania uczestników akcji Masz Głos są bliskie mojemu sercu. Interesują mnie również filmy i fotografia dokumentalna, szczególnie ich potencjał do nagłaśniania ważnych społecznie tematów.

e-mail: [email protected], 791 686 600

Anna Wawrzyniak (Fundacja im. Stefana Batorego): z organizacjami pozarządowymi jestem związana od 10 lat. Bliska jest mi idea ekonomii współdzielenia, zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania organizacji społecznych i grup nieformalnych. Współpracowałam m.in. ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni oraz Centrum PISOP, działam w poznańskim Stowarzyszeniu Lepszy Świat. Jestem przekonana, że w ramach inicjatyw społecznych możemy się wiele od siebie nauczyć i zainspirować do kolejnych działań.

e-mail: [email protected], tel.: 22 536 02 04, 530 675 309


Koordynatorzy województw: lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego

Robert Chomicki (Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje): jestem prezesem Stowarzyszenia, socjologiem. Koordynuję projekty, moderuję konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego. Zajmuję się monitoringiem wyborczym, monitoringiem jakości przestrzeni publicznej (bariery architektoniczne, realizacja uchwał reklamowych). Współtworzę i prowadzę działania edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej dla młodzieży, prowadzę szkolenia dla administracji samorządowej z zakresu partycypacji. Lubię pracę zespołową i energię lokalnych społeczności.

e-mail: [email protected], tel.: 693 004 101, 59 723 51 20

Małgorzata ŁosiewiczMałgorzata Łosiewicz (Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje): jestem wiceprezeską Stowarzyszenia, socjolożką i pedagogiem. Koordynuję projekty stowarzyszenia z obszaru kultury i edukacji, współtworzę i prowadzę działania edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej dla młodzieży i dorosłych. Zajmuję się monitoringiem dostępności przestrzeni publicznej oraz pracą z grupami sąsiedzkimi. W stowarzyszeniu odpowiadam również za księgowość.

e-mail: [email protected], tel. 507 781 164, 59 723 51 20


Koordynatorzy województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Agnieszka Maszkowska (Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab): jestem prezeską Fundacji SocLab, z wykształcenia socjologiem. Od wielu lat działam w organizacjach pozarządowych. Specjalizuję się w tematyce konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego. Mam doświadczenie w moderowaniu konsultacji społecznych z wykorzystaniem różnych technik, w tym w obszarze planowania przestrzennego. Wspierałam powstawanie i funkcjonowanie rad seniorów w woj. podlaskim. Prowadzę szkolenia dla organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, seniorów i młodzieży z zakresu partycypacji. Jestem autorką i redaktorką publikacji dotyczących konsultacji, partycypacji obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Animuję działania w społecznościach lokalnych. Jestem absolwentką Szkoły Liderów i Programu MENEDŻEROWIE NGO PROMENGO.

e-mail: [email protected]tel.: 507 181 919

Piotr Znaniecki (Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab), z wykształcenia jestem specjalistą ds. ochrony środowiska, od ponad 20 lat związanym z organizacjami społecznymi, głównie ekologicznymi i kulturowymi. Mam na koncie autorstwo lub współautorstwo publikacji dotyczących zarządzania w „trzecim sektorze”, scenariuszy edukacyjnych, scenariuszy teatralnych; tłumaczę prozę i poezję z języka angielskiego. Tworzę, koordynuję i realizuję projekty ekologiczne, kulturowe i społeczne. Jestem mentorem aktywizacji społecznej i zawodowej, edukatorem, doradcą, autorem tekstów i grafik, wywiadów, filmów. Pasjonuję się ogrodnictwem, majsterkowaniem, muzyką, zwłaszcza polską z okresu międzywojennego.

e-mail: [email protected], tel.: 533 522 503


Koordynatorka województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego

Agnieszka Trzaska (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) – z wykształcenia jestem filozofką i antropolożką, studiowałam w systemie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i podejście interdyscyplinarne, spojrzenie z wielu perspektyw pozostało do dziś podstawą mojej pracy, zarówno badawczej jak i w kontaktach z ludźmi. Wierzę, że lokalne zaangażowanie buduje lepszy świat. Od wielu lat działam społecznie, od niedawna wspieram tworzenie lokalnej społeczności w lewobrzeżnej części Torunia w ramach Fundacji Lewobrzeże, której jestem fundatorką i prezeską. Jestem autorką projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Torunia. W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju działam jako moderatorka warsztatów, badaczka społeczna, trenerka i facylitatorka procesów społecznych, specjalistka ds. public relations. Jestem miłośniczką książek, ogrodów i spacerów z psem.

  e-mail: [email protected], tel.: 507 099 127 

Piotr Jarczyk (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) – jestem miłośnikiem natury, zielonych miast i psychiki człowieka. Działam na rzecz wzmacniania partycypacji społecznej mieszkańców Torunia i promowania psychologii. W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju projektuję i moderuję warsztaty, koordynuję projekt GreenLab Toruń. W kontaktach międzyludzkich ważne jest dla mnie „przebijanie baniek społecznych” i poznawanie innych perspektyw. Z wykształcenia jestem prawnikiem i psychologiem (V rok). Interesuję się Japonią i astronomią. Lubię jazz i książki Huxleya.

e-mail: [email protected], tel.: 693 107 010

Marta Biesiada (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) – ukończyłam Zarządzanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju zajmuję się administracją i rozliczeniami. Stawiam też swoje pierwsze kroki w prowadzeniu spotkań warsztatowych i jako koordynatorka działań projektów, które robimy. Interesuję się psychologią człowieka, szkoleniem i terapią behawioralną psów. Popołudnia spędzam na zajęciach fitness, a w weekendy jestem wolontariuszką w schronisku dla zwierząt „Cztery łapy” w Aleksandrowie Kujawskim pod Toruniem.

 

e-mail: [email protected], tel.: 730 420 779


Koordynatorki województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Aleksandra Iwańska-Figura (Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”)jestem animatorką, doradczynią w Lubelskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej. W organizacjach społecznych działam od 12 lat i najbardziej lubię spotkania z ludźmi, pomoc przy rozwijaniu ich pomysłów. Z wykształcenia jestem psycholożką i socjoterapeutką.

e-mail: [email protected], tel.: 780 155 547

Joanna Ciesielka (Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”) – specjalizuję się w działaniach marketingowych, komunikacji i promocji. Wszystkie problemy zamieniam na wyzwania i rozwiązuję je w nieszablonowy sposób. Lubię pracę zespołową, dlatego przez wiele lat robiłam karierę piłkarki ręcznej. W wykształcenia jestem politolożką.

e-mail: [email protected], tel.: 694 637 466


Koordynatorzy województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego:

Grzegorz Wójkowski (Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides): jestem absolwentem socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prezesem Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Zajmuję się koordynacją projektów, jestem autorem narzędzi monitoringowych oraz raportów dotyczących prawa do informacji publicznej, konsultacji społecznych i budżetów obywatelskich.

e-mail: [email protected], tel.: 502 984 057

Karolina Ginejko (Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides): studiuje kognitywistykę na Uniwersytecie Śląskim. Od 2022 roku pracuje w Stowarzyszeniu Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, w którym zajmuje się głównie ewaluacją Budżetów Obywatelskich. Interesuje się psychologią, socjologią i historią, lubi robić ciekawe rzeczy w ciekawym otoczeniu. Wierzy, że może dużo nauczyć się dzięki działaniu z ludźmi.

e-mail: [email protected], tel.: 505 168 062