Pomiń menu

Zespół

Dyrektorka akcji Masz Głos:Joanna2 Joanna Załuska (Fundacja im. Stefana Batorego): jestem dyrektorką programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im. Stefana Batorego. Między 2001 a 2007 byłam ekspertką programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 1989–1990 pracowałam w Komisji Samorządu Terytorialnego w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Jestem absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

e-mail: [email protected], tel.: 22 536 02 76

Zespół akcji Masz Głos

Alicja Zaczek-Żmijewska (Fundacja im. Stefana Batorego): patrzę zawsze w tę stronę, która może mnie czegoś nauczyć, zwłaszcza w obszarze komunikacji. Pasjonuję się narzędziami tworzenia treści, trendami w komunikacji, możliwościami, jakie daje słowo. Buduję swoje doświadczenie w pracy przy kampaniach społecznych, projektach obywatelskich, edukacyjnych z sektora pozarządowego. Z wykształcenia jestem polonistką, specjalistką ds. public relations, redakcji i korekty tekstów.

e-mail: [email protected], tel.: 22 536 02 62, 796  332 133

Olga Gładykowska (Fundacja im. Stefana Batorego): z wykształcenia jestem etnolożką, moje zainteresowania badawcze dotyczą antropologii politycznej (pisałam o wyobrażeniach o władzy byłych pracowników Stoczni Szczecińskiej), nowych ruchów społecznych i antropologii feministycznej. Wierzę, że oddolne ruchy społeczne są tym, co może zmieniać świat (i mogę tą wiarę poprzeć poważnymi badaniami!), dlatego działania uczestników akcji Masz Głos są bliskie mojemu sercu. Interesują mnie również filmy i fotografia dokumentalna, szczególnie ich potencjał do nagłaśniania ważnych społecznie tematów.

e-mail: [email protected], 791 686 600

Anna Wawrzyniak (Fundacja im. Stefana Batorego): z organizacjami pozarządowymi jestem związana od 10 lat. Bliska jest mi idea ekonomii współdzielenia, zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania organizacji społecznych i grup nieformalnych. Współpracowałam m.in. ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni oraz Centrum PISOP, działam w poznańskim Stowarzyszeniu Lepszy Świat. Jestem przekonana, że w ramach inicjatyw społecznych możemy się wiele od siebie nauczyć i zainspirować do kolejnych działań.

e-mail: [email protected], tel.: 22 536 02 04, 530 675 309


Koordynatorzy województw: lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego

Robert Chomicki (Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje): jestem prezesem Stowarzyszenia, socjologiem. Koordynuję projekty, moderuję konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego. Zajmuję się monitoringiem wyborczym, monitoringiem jakości przestrzeni publicznej (bariery architektoniczne, realizacja uchwał reklamowych). Współtworzę i prowadzę działania edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej dla młodzieży, prowadzę szkolenia dla administracji samorządowej z zakresu partycypacji. Lubię pracę zespołową i energię lokalnych społeczności.

e-mail: [email protected], tel.: 693 004 101, 59 723 51 20

Małgorzata ŁosiewiczMałgorzata Łosiewicz (Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje): jestem wiceprezeską Stowarzyszenia, socjolożką i pedagogiem. Koordynuję projekty stowarzyszenia z obszaru kultury i edukacji, współtworzę i prowadzę działania edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej dla młodzieży i dorosłych. Zajmuję się monitoringiem dostępności przestrzeni publicznej oraz pracą z grupami sąsiedzkimi. W stowarzyszeniu odpowiadam również za księgowość.

e-mail: [email protected], tel. 507 781 164, 59 723 51 20


Koordynatorzy województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Agnieszka Maszkowska (Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab): jestem prezeską Fundacji SocLab, z wykształcenia socjologiem. Od wielu lat działam w organizacjach pozarządowych. Specjalizuję się w tematyce konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego. Mam doświadczenie w moderowaniu konsultacji społecznych z wykorzystaniem różnych technik, w tym w obszarze planowania przestrzennego. Wspierałam powstawanie i funkcjonowanie rad seniorów w woj. podlaskim. Prowadzę szkolenia dla organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, seniorów i młodzieży z zakresu partycypacji. Jestem autorką i redaktorką publikacji dotyczących konsultacji, partycypacji obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Animuję działania w społecznościach lokalnych. Jestem absolwentką Szkoły Liderów i Programu MENEDŻEROWIE NGO PROMENGO.

e-mail: [email protected]tel.: 507 181 919

Piotr Znaniecki (Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab), z wykształcenia jestem specjalistą ds. ochrony środowiska, od ponad 20 lat związanym z organizacjami społecznymi, głównie ekologicznymi i kulturowymi. Mam na koncie autorstwo lub współautorstwo publikacji dotyczących zarządzania w „trzecim sektorze”, scenariuszy edukacyjnych, scenariuszy teatralnych; tłumaczę prozę i poezję z języka angielskiego. Tworzę, koordynuję i realizuję projekty ekologiczne, kulturowe i społeczne. Jestem mentorem aktywizacji społecznej i zawodowej, edukatorem, doradcą, autorem tekstów i grafik, wywiadów, filmów. Pasjonuję się ogrodnictwem, majsterkowaniem, muzyką, zwłaszcza polską z okresu międzywojennego.

e-mail: [email protected], tel.: 533 522 503


Koordynatorzy województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego

Krzysztof Ślebioda (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) – jestem fundatorem i prezesem Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Specjalizuję się w procesach partycypacyjnych i konsultacyjnych. Jestem trenerem i edukatorem partycypacji społecznej i obywatelskiej. Od kilkunastu lat wspieram rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce jako autor i realizator projektów z zakresu innowacji społecznych. Byłem członkiem pierwszej toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ciał doradczych, gdzie współtworzyłem regulamin konsultacji społecznych i programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Z wykształcenia jestem ekologiem i ekotoksykologiem środowiskowym.

e-mail: [email protected], tel.: 695 254 739

Joanna Suchomska (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju)jestem wiceprezeską Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu. Od ponad dziesięciu lat zajmuję się badaniami społecznymi w zakresie różnych obszarów funkcjonowania miast i badaniami w działaniu. Z wykształcenia jestem socjolożką, doktoryzuję się na Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem moderatorką warsztatów, facylitatorką procesów społecznych. W ramach projektów realizowanych w PZR wspieram lokalne samorządy w realizacji procesów partycypacyjnych, wdrażaniu partycypacyjnego zarządzania opartego o partnerską współpracę. Współpracuję z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi angażującymi się w tworzenie przestrzeni publicznej, działania na rzecz miejskiej zieleni i środowiska czy integracji sąsiedzkiej. Jestem Członkinią Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.

e-mail: [email protected], tel.: 721 308 790

Agnieszka Trzaska (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju)– z wykształcenia jestem filozofką i antropolożką, studiowałam w systemie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i podejście interdyscyplinarne, spojrzenie z wielu perspektyw pozostało do dziś podstawą mojej pracy, zarówno badawczej jak i w kontaktach z ludźmi. Wierzę, że lokalne zaangażowanie buduje lepszy świat. Od wielu lat działam społecznie, od niedawna wspieram tworzenie lokalnej społeczności w lewobrzeżnej części Torunia w ramach Fundacji Lewobrzeże, której jestem fundatorką i prezeską. Jestem autorką projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Torunia. W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju działam jako moderatorka warsztatów, badaczka społeczna, trenerka i facylitatorka procesów społecznych, specjalistka ds. public relations. Jestem miłośniczką książek, ogrodów i spacerów z psem.

  e-mail: [email protected], tel.: 507 099 127 

Kamila Gawrońska-Dickson (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) – absolwentka socjologii, europeistyki i podyplomowych studiów z zakresu Public Relations. W Pracowni Zrównoważonego Rozwoju koordynuję projekty ekologiczne dotyczące ochrony powietrza, wspiera lokalne samorządy w realizacji procesów partycypacyjnych, działa jako moderatorka warsztatów i badaczka społeczna. Jest założycielką Bydgoskiego Alarmu Smogowego.

e-mail: [email protected], tel.: 514 616 849

Mateusz Strzałkowski  (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) – doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zajmuje się psychologią środowiskową (m.in. estetyką architektury, akceptacją zmian w miejscu i przywiązaniem do miejsca). W PZR robi diagnozy społeczne, prowadzi procesy partycypacyjne i program „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” w ramach Aktywnych Obywateli.

e-mail: [email protected], tel.: 459 380 659


Koordynatorzy województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Dariusz Figura (Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”): jestem prezesem Fundacji Teatrikon, animatorem społeczno-kulturalnym, ale też komikiem, muzykiem, aktorem. Lubię rozwiązywać problemy i lubię działać razem z innymi ludźmi. Z wykształcenia jestem filologiem ukraińskim, ale w pracy zawodowej najczęściej zajmuję się młodzieżą. Od 2010 roku jestem prezesem Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon, a od 2017 roku wiceprezesem Fundacji Zamek Bełżyce. Ukończyłem kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Program Liderzy PAWF oraz programy szkoleniowe NGO Master i Inkubator Animacji Kultury. Gdy znajdę wolną chwilę, biegam na długich dystansach albo parzę kawę metodami alternatywnymi.

e-mail: [email protected], tel.: 609 323 042

Aleksandra Iwańska-Figura (Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”)jestem animatorką, doradczynią w Lubelskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej. W organizacjach społecznych działam od 12 lat i najbardziej lubię spotkania z ludźmi, pomoc przy rozwijaniu ich pomysłów. Z wykształcenia jestem psycholożką i socjoterapeutką.

e-mail: [email protected], tel.: 780 155 547

Joanna Ciesielka (Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”): specjalizuję się w działaniach marketingowych, komunikacji i promocji. Wszystkie problemy zamieniam na wyzwania i rozwiązuję je w nieszablonowy sposób. Lubię pracę zespołową, dlatego przez wiele lat robiłam karierę piłkarki ręcznej. W wykształcenia jestem politolożką.

e-mail: [email protected], tel.: 694 637 466


Koordynatorzy województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego:

Grzegorz Wójkowski (Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides): jestem absolwentem socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prezesem Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Zajmuję się koordynacją projektów, jestem autorem narzędzi monitoringowych oraz raportów dotyczących prawa do informacji publicznej, konsultacji społecznych i budżetów obywatelskich.

e-mail: [email protected], tel.: 502 984 057

Karolina Ginejko (Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides): studiuje kognitywistykę na Uniwersytecie Śląskim. Od 2022 roku pracuje w Stowarzyszeniu Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, w którym zajmuje się głównie ewaluacją Budżetów Obywatelskich. Interesuje się psychologią, socjologią i historią, lubi robić ciekawe rzeczy w ciekawym otoczeniu. Wierzy, że może dużo nauczyć się dzięki działaniu z ludźmi.

e-mail: [email protected], tel.: 505 168 062