Pomiń menu

Zespół

Dyrektorka akcji Masz Głos:Joanna2 Joanna Załuska (Fundacja im. Stefana Batorego) – jestem dyrektorką programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im. Stefana Batorego, koordynowałam jego 11 edycji. Między 2001 a 2007 byłam ekspertką programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 1989–1990 pracowałam w Komisji Samorządu Terytorialnego w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Jestem absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

e-mail: [email protected], tel.: 22 536 02 76

Zespół akcji Masz Głos:

Alicja Zaczek-Żmijewska (Fundacja im. Stefana Batorego) – patrzę zawsze w tę stronę, która może mnie czegoś nauczyć, zwłaszcza w obszarze komunikacji. Pasjonuję się narzędziami tworzenia treści, trendami w komunikacji, możliwościami, jakie daje słowo. Buduję swoje doświadczenie w pracy przy kampaniach społecznych, projektach obywatelskich, edukacyjnych z sektora pozarządowego. Z wykształcenia jestem polonistką, specjalistką ds. public relations, doskonalę się w redakcji i korekcie tekstów oraz projektowaniu komunikacji.

e-mail: [email protected], tel.: 22 536 02 62, 796  332 133

Olga Gładykowska (Fundacja im. Stefana Batorego) – z wykształcenia jestem etnolożką, moje zainteresowania badawcze dotyczą antropologii politycznej (pisałam o wyobrażeniach o władzy byłych pracowników Stoczni Szczecińskiej), nowych ruchów społecznych i antropologii feministycznej. Wierzę, że oddolne ruchy społeczne są tym, co może zmieniać świat (i mogę tą wiarę poprzeć poważnymi badaniami!), dlatego działania uczestników akcji Masz Głos są bliskie mojemu sercu. Interesują mnie również filmy i fotografia dokumentalna, szczególnie ich potencjał do nagłaśniania ważnych społecznie tematów.

e-mail: [email protected], 791 686 600

Anna Wawrzyniak (Fundacja im. Stefana Batorego) – z organizacjami pozarządowymi jestem związana od 10 lat. Bliska jest mi idea ekonomii współdzielenia, zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania organizacji społecznych i grup nieformalnych. Współpracowałam m.in. ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni oraz Centrum PISOP, działam w poznańskim Stowarzyszeniu Lepszy Świat. Jestem przekonana, że w ramach inicjatyw społecznych możemy się wiele od siebie nauczyć i zainspirować do kolejnych działań.

e-mail: [email protected], tel.: 22 536 02 04, 530 675 309


Koordynator i koordynatorka województwa lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego:

Robert Chomicki (Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE) – jestem prezesem Stowarzyszenia, socjologiem. Koordynuję projekty, moderuję konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego. Zajmuję się monitoringiem wyborczym, monitoringiem jakości przestrzeni publicznej (bariery architektoniczne, realizacja uchwał reklamowych). Współtworzę i prowadzę działania edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej dla młodzieży, prowadzę szkolenia dla administracji samorządowej z zakresu partycypacji. Lubię pracę zespołową i energię lokalnych społeczności.

e-mail: [email protected], tel.: 693 004 101, 59 723 51 20

Małgorzata ŁosiewiczMałgorzata Łosiewicz (Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE) – jestem wiceprezeską Stowarzyszenia, socjolożką i pedagogiem. Koordynuję projekty stowarzyszenia z obszaru kultury i edukacji, współtworzę i prowadzę działania edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej dla młodzieży i dorosłych. Zajmuję się monitoringiem dostępności przestrzeni publicznej oraz pracą z grupami sąsiedzkimi. W stowarzyszeniu odpowiadam również za księgowość.

e-mail: [email protected], tel. 507 781 164, 59 723 51 20


Koordynatorzy województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:

Agnieszka MaszkowskaAgnieszka Maszkowska (Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab) – jestem prezeską Fundacji SocLab, z wykształcenia socjologiem. Od wielu lat działam w organizacjach pozarządowych. Specjalizuję się w tematyce konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego. Mam doświadczenie w moderowaniu konsultacji społecznych z wykorzystaniem różnych technik, w tym w obszarze planowania przestrzennego. Wspierałam powstawanie i funkcjonowanie rad seniorów w woj. podlaskim. Prowadzę szkolenia dla organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, seniorów i młodzieży z zakresu partycypacji. Jestem autorką i redaktorką publikacji dotyczących konsultacji, partycypacji obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Animuję działania w społecznościach lokalnych. Jestem absolwentką Szkoły Liderów i Programu MENEDŻEROWIE NGO PROMENGO.

e-mail: [email protected]tel.: 507 181 919

Piotr Znaniecki (Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab), z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska, od ponad 20 lat związany z organizacjami społecznymi, głównie ekologicznymi i kulturowymi. Autor lub współautor publikacji dotyczących zarządzania w “trzecim sektorze”, scenariuszy edukacyjnych, scenariuszy teatralnych; tłumacz z języka angielskiego prozy i poezji. Twórca, koordynator i realizator projektów ekologicznych, kulturowych i społecznych, pełniący funkcje mentora aktywizacji społecznej i zawodowej, edukatora, doradcy, autora tekstów i grafik, wywiadów, filmów. Pasjonat ogrodnictwa, majsterkowicz, muzyk, miłośnik polskiej muzyki okresu międzywojennego.

e-mail: [email protected], tel.: 533 522 503


Koordynatorka województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego:

iwona_janicka_glowa-sIwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej)na co dzień doradzam różnym stronom (administracji, biznesowi i społecznościom lokalnym) w zakresie tzw. budowania partnerstwa lokalnego i współpracy międzysektorowej. Specjalizuję się w programowaniu i monitorowaniu wdrażania funduszy europejskich, budowaniu kapitału społecznego, funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, polityce społecznej, edukacji i rynku pracy, a także w tematach różnorodności i równości szans. Od kilkunastu lat jestem zaangażowana w dialog obywatelski, począwszy od szczebla lokalnego, gminnego po krajowy. Udzielam się m.in. w ramach komitetów monitorujących fundusze europejskie i w radach pożytku publicznego (od 2004 r.). Jestem członkinią Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

e-mail: [email protected], tel.: 663 83 63 73

Jacek Janicki (Fundacja Aktywności Lokalnej) – jestem doradcą psychospołecznym i personalno-zawodowym. Kierowałem placówkami wsparcia dziennego dla młodzieży. Prowadzę kluby planszówkowe dla młodzieży i dorosłych. Byłem Prezesem Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej (2007-2015). Jestem certyfikowanym ekspertem w zakresie wdrażania modelu współpracy międzysektorowej wspierającej godzenie życia zawodowego i prywatnego przez tworzenie odpowiednich warunków w społeczności lokalnej. Mam doświadczenie redaktora naczelnego w „Work-Life Balance” (2012-2014). Jestem ekspertem work-life balance – przeprowadziłem ponad 8 tys. godzin szkoleniowo-doradczych, w tym dla ponad 1000 rodziców, którzy pracowali nad równowagą w życiu osobisto-zawodowym. W pracy koncentruję się nad motywacją i silnymi stronami klienta, rolą w zespole, asertywnością, wzmocnieniem poczucia wartości oraz umiejętności identyfikacji i realizacji celów życiowych, w tym społecznych, zawodowych i rodzinnych.  

e-mail: [email protected], tel.: 603 112 606


Koordynatorki i koordynator województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego:

Anna Dąbrowska (Stowarzyszenie Homo Faber) – jestem prezeską Homo Faber, animatorką społeczną, trenerką – prowadzę szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, różnorodności społecznej, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Ukończyłam Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Przygotowuję doktorat na Wydziale Politologii Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie o integracji imigrantów z Ukrainy w Polsce. W Homo Faber koordynuję Program Integracja , w ramach którego zajmuję się przede wszystkim budowaniem i współtworzeniem systemowych rozwiązań na poziomie miasta z zakresu pomocy przybywającym do miasta migrantkom i migrantom.

e-mail: [email protected], tel.: 795 573 803

Marta SienkiewiczMarta Sienkiewicz – jestem psycholożką, ze Stowarzyszeniem Homo Faber związaną od 2008 roku. Na co dzień pełnię obowiązki dyrektorki biura Homo Faber, od dwóch lat zarządzam administracją, mediami społecznościowymi, raportami i bieżącą pracą w projektach. Od 2009 roku zajmuję się działaniami integracyjnymi skierowanymi do cudzoziemców przyjeżdżających do Lublina. Prowadziłam spotkania informacyjne na lubelskich uczelniach, ze studentami, opiekunami studentów i pracownikami administracyjnymi. Realizowałam trzy edycje projektu „Akademia Homo Faber” w ramach programu Młodzież w Działaniu. Od 2011 roku odpowiadam za kwestie programowe i techniczne Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Koordynuję lekcje języka polskiego dla cudzoziemców. Nadzoruję pracę punktu porad antydyskryminacyjnych Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie i Przemyślu.

e-mail: [email protected], tel.: 602 430 868

Piotr Skrzypczak (Stowarzyszenie Homo Faber) – nauczyciel akademicki, trener – prowadzę szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, a także z tworzenia i pracy organizacji pozarządowych i partycypacji społecznej. Przez trzy lata (2016-2019) pracowałem w Lubelskim Instytucie Designu, gdzie zajmowałem się promowaniem dobrego, odpowiedzialnego projektowania (w tym procesami społecznymi, partycypacją, dobrą współpracą świata nauki z biznesem i administracją). Mediator z dyplomem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

e-mail: [email protected]


Koordynator i koordynatorka województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego:

Grzegorz Wójkowski (Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides) – jestem absolwentem socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prezesem Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Zajmuję się koordynacją projektów, jestem autorem narzędzi monitoringowych oraz raportów dotyczących prawa do informacji publicznej, konsultacji społecznych i budżetów obywatelskich.

e-mail: [email protected], tel.: 502 984 057

Anna Staniek (Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides) od 2016 r. aktywnie działam w organizacjach społecznych. Wcześniej przez wiele lat byłam wolontariuszką w Związku Harcerstwa Polskiego. W Stowarzyszeniu Bona Fides zajmuję się głównie tematyką niepełnosprawności, np. monitoringami dostosowania przestrzeni publicznej i budynków do osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczyłam w wypracowywaniu m.in. standardów dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Byłam członkinią zespołu monitoringowo – weryfikującego odpowiedzialnego za monitoring stopnia wdrożenia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w województwie śląskim w ramach projektu „Śląskie bez barier”.

e-mail: [email protected], tel.: 32 203 12 18