O Akcji

masz-glos-masz-wybor-240x61-poziom.svg

Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy, ponad podziałami i sympatiami politycznymi.

Przypominamy, że mieszkańcy mają głos, nie tylko podczas wyborów. Pokazujemy, jakimi sposobami mogą wpływać na decyzje władz i kształtować najbliższe otoczenie. Pomagamy samorządom pozostać w bliskim kontakcie z mieszkańcami, prowadzić dialog i reagować na potrzeby obywateli.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media do działań na rzecz swoich lokalnych społeczności. Oferujemy wsparcie ekspertów i szkolenia. Proponujemy sposoby wprowadzenia zmian. Podczas szkoleń pokazujemy jak angażować społeczność lokalną i wspólnie realizować przyjęte działania. Najskuteczniejszym uczestnikom przyznajemy nagrodę Super Samorząd (więcej). Przy okazji wyborów powszechnych prowadzimy kampanie profrekwencyjne (więcej). Zachęcamy wyborców do świadomego udziału w głosowaniu.

Akcję Masz Głos, Masz Wybór organizuje Fundacja im. Stefana Batorego, w 2015/16 roku we współpracy z partnerami: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju (PZR), Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES.

Partnerzy udzielają uczestnikom akcji wsparcia merytorycznego przy realizacji poszczególnych działań (więcej), podpowiadając, jak angażować mieszkańców i zachęcać do współpracy samorządowców. Uczestnikom akcji pomagamy w nawiązywaniu kontaktów z mediami oraz w promocji działań (m.in. rozsyłamy plakaty, materiały informacyjne). Doradzamy w kwestiach dotyczących kompetencji samorządu i regulacji prawnych oraz prowadzenia działalności społecznej. Zorganizowaliśmy trzydniowe warsztaty przygotowujące do prowadzenia działań w lokalnej społeczności, w których udział wzięło 110 osób. Przeprowadziliśmy 10 jednodniowych warsztatów regionalnych dla 150 osób .

W 2015 roku do akcji przystąpiło ponad 500 uczestników: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalne media, domy kultury, biblioteki i inne instytucje działające na terenie ponad 400 gmin.