Pomiń menu

Dołącz!

Kliknij w Zarejestruj się i wypełnij formularz zgłoszeniowy*. Jeśli Twój pomysł na działanie będzie pasował do tego, czym zajmujmy się w akcji – zadzwonimy. Wyniki rekrutacji ogłosimy 30 marca na stronie www.maszglos.pl i w mediach społecznościowych.

*Informacja dla organizacji i grup, które już działały w akcji Masz Głos i zgłaszają się do edycji 2022: w tym roku ten formularz jest jedyną możliwością zapisu do akcji Masz Głos. Nie prowadzimy rekrutacji przez logowanie się do strony i dopisywanie do grup regionalnych. Nawet jeśli uczestniczyliście w poprzednich edycjach, prosimy Was o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dla kogo jest akcja Masz Głos?

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą aktywnie działać w swojej społeczności:

  • prowadzić działania pomocowe dla uchodźczyń i uchodźców,
  • tworzyć miejsca do spędzania czasu wolnego dla społeczności lokalnej (np. dla młodzieży),
  • organizować aktywności dla seniorów,
  • dbać o dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami,
  • aktywizować kobiety,
  • działać na rzecz ekologii i klimatu,
  • działać na rzecz dziedzictwa kulturowego i przemysłowego,
  • wprowadzić bądź ulepszyć budżet obywatelski lub fundusz sołecki,
  • postarać się, aby władze samorządowe powinny być bardziej dostępne dla mieszkanek i mieszkańców – organizować dyżury, udostępniać adresy e-mailowe i numery telefonów, a urzędy dostosować godziny pracy do potrzeb mieszkanek i mieszkańców,
  • przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu i brakom odpowiedniej infrastruktury drogowej

…dołącz, a podpowiemy Ci, jak to osiągnąć!

W akcji Masz Głos mogą działać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i społeczne portale informacyjne oraz grupy mieszkanek i mieszkańców działające przy domach kultury, szkołach, bibliotekach itp. Uczestnikami akcji Masz Głos nie mogą być osoby sprawujące mandaty w organach władz samorządowych.

Na jakie wsparcie możesz od nas liczyć w edycji 2022?