Pomiń menu

Dołącz!

Jeśli chcesz wziąć udział w akcji po raz pierwszy – zarejestruj się!

Jeśli brałeś/aś już udział w akcji – zaloguj się na swoje konto i dołącz do grupy regionalnej na edycję 2018/2019 (po zalogowaniu kliknij tutaj lub przycisk „wybierz grupę” w menu po prawej stronie)!

Uwaga! Wybranie grupy jest równoznaczne z oświadczeniem, że akceptujesz aktualną Politykę prywatności oraz Regulamin akcji Masz Głos.

Akcja Masz Głos to propozycja dla wszystkich osób, które chcą aktywnie działać w swojej społeczności. Od 2002 roku wzięło w niej udział blisko dwa i pół tysiąca uczestników i uczestniczek – grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i lokalnych instytucji publicznych. Wielu z nich udało się wprowadzić pozytywne zmiany w swoim najbliższym otoczeniu.

Jeśli uważasz, że w Twojej miejscowości lub gminie:

 • warto wprowadzić lub ulepszyć budżet obywatelski albo fundusz sołecki,
 • władze samorządowe powinny być bardziej dostępne dla mieszkanek i mieszkańców – organizować dyżury, udostępniać adresy mailowe i numery telefonów, zamieszczać informacje na stronach internetowych,
 • mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na wydatki z budżetu,
 • jakiś element przestrzeni publicznej wymaga naprawy,
 • lokalne instytucje, takie jak domy kultury i biblioteki powinny uatrakcyjnić ofertę,
 • władze samorządowe powinny być bardziej otwarte na pomysły mieszkanek i mieszkańców,
 • brakuje odpowiedniej infrastruktury np. drogowej,
 • powinno być realizowanych więcej inicjatyw lokalnych,
 • przydałby się plan zagospodarowania przestrzennego,
 • dobrze byłoby poprawić przejrzystość działań władz samorządowych,
 • urzędy powinny dostosować godziny pracy do potrzeb mieszkanek i mieszkańców,
 • warto usprawnić funkcjonowanie komunikacji publicznej,
 • władze samorządowe powinny w większym stopniu konsultować z mieszkańcami i mieszkankami swoje plany i decyzje…

…dołącz, a podpowiemy Ci, jak to osiągnąć! W tej edycji dodatkowo pomożemy Ci przygotować gminę na nadchodzące wybory samorządowe, czyli:

 • przeprowadzić działania profrekwencyjne,
 • edukować mieszkańców i mieszkanki o tym, za co odpowiadają poszczególne organy władz lokalnych,
 • przepytać kandydatki i kandydatów, jakie mają poglądy na sprawy ważne dla lokalnej społeczności,
 • zorganizować debatę
 • sprawdzić, czy kampania wyborcza prowadzona jest zgodnie z prawem,
 • sprawdzić, czy lokalne władze wywiązują się ze swoich zobowiązań w zakresie organizacji wyborów.

 

Udział w akcji Masz Głos jest całkowicie bezpłatny! Dołącz do akcji, a otrzymasz wsparcie dla swoich działań w postaci:

 • kontaktu z zespołem doświadczonych koordynatorek i koordynatorów, którzy pomogą Ci zaplanować i zrealizować działania,
 • możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach i spotkaniach
 • wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami i uczestniczkami z całej Polski
 • dostępu do szerokiej gamy bezpłatnych materiałów edukacyjnych i promocyjnych oraz możliwości konsultacji z ekspertami i ekspertkami,
 • wzmocnienia swojej pozycji i prestiżu w środowisku lokalnym poprzez udział w ogólnopolskiej akcji – w kontaktach z mieszkańcami i mieszkankami, władzami oraz mediami,
 • możliwości otrzymania mikrograntu na działania,
 • szansy na zdobycie nagrody Super Samorząd i wzięcia udziału w uroczystej gali w Warszawie.

 

Uczestnikami i uczestniczkami akcji mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także instytucje jeśli podejmowane przez nie w ramach akcji działania wykraczają poza te instytucje i służą całej społeczności. W akcji biorą zatem udział różne stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne, oraz grupy mieszkanek i mieszkańców działające przy domach kultury, szkołach, bibliotekach itp.

Uczestnikami/uczestniczkami akcji nie mogą być komitety wyborcze ani kandydaci/kandydatki w październikowych wyborach samorządowych!