Pomiń menu

Debata z burmistrzem Mińska Mazowieckiego i podpisanie deklaracji.

Mazowieckie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROMOTOR umieściło informacje w prasie  lokalnej o mającej się odbyć debacie mieszkańców Mińska Mazowieckiego z Burmistrzem Miasta. Dla lepszej reklamy użyliśmy plakatów i ulotek, które otrzymaliśmy od Szkoły Liderów. Na plakatach w widoczny sposób zamieściliśmy napisy informujące o debacie. Podobnie postąpiliśmy z ulotkami. Plakaty rozwiesiliśmy w witrynach sklepowych w całym mieście i porozkładaliśmy ulotki.

W dniu 24. 04. 2007r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  odbyła się  zapowiedziana debata mieszkańców z Burmistrzem  Zbigniewem Grzesiakiem.
Na wstępie opowiedzieliśmy o akcji „Masz głos, masz wybór”. Następnie  członek Stowarzyszenia „PROMOTOR” odczytał bardzo długą listę  problemów, które  w ubiegłym roku były zgłaszane do Stowarzyszenia w ramach I etapu akcji „Masz głos, masz wybór”.

Burmistrz  bardzo dokładnie omówił przedstawione problemy i do każdego oddzielnie się ustosunkował. Podczas dyskusji jeden z  mieszkańców miasta zgłosił jeszcze cztery postulaty związane z porządkiem w mieście i przekazał Burmistrzowi Miasta w formie pisemnej. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w debacie uzgodnili, że najważniejsze z ogromu przedstawionych problemów to:

1. brak dostatecznej ilości przedszkoli
2. bezpieczeństwo drogowe
3. nieutwardzone ulice zwłaszcza te  w pobliżu centrum miasta
4. brudne stawy w parku  i zanieczyszczone rowy
5. segregacja śmieci oraz generalnie porządek i czystość w mieście
6. oddanie jak najszybciej lodowiska i basenu do użytkowania dla mieszkańców
7. szersza informacja w Internecie ( na oficjalnej stronie Miasta) o wszystkich ważnych wydarzeniach w Mieście
8. potrzeba wybudowania Szkoły Sportowej przy nowym basenie

Debata miała na celu doprowadzenie do podpisania przez Burmistrza deklaracji rozwiązania najważniejszych problemów.

Burmistrz z uwagą wysłuchał mówiących o problemach  mieszkańców i obiecał realizację siedmiu z ośmiu wybranych przez nich postulatów. Ustosunkowując się do  ósmego punktu powiedział mieszkańcom, że na dzień dzisiejszy nie widzi konieczności budowy szkoły o profilu sportowym,  natomiast uważa, że należy rozwiązać problem braku mieszkań komunalnych poprzez wybudowanie bloku komunalnego.

Została sporządzona deklaracja rozwiązania najważniejszych problemów, którą Burmistrz podpisał. Informacja z debaty  i treść deklaracji ukazały  się w prasie lokalnej. Treść deklaracji Stowarzyszenie przekazało także do zamieszczenia na oficjalnej stronie miasta. 

 

Mazowieckie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych