Pomiń menu

Podsumowanie debaty z panią Hanną Gronkiewicz-Waltz

22 maja o godz. 18.00 w auli Collegium Civitas miało miejsce spotkanie Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz z mieszkańcami stolicy oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Debata została zainicjowana przez warszawskie organizacje pozarządowe w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór koordynowanej przez Fundację Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Głównym celem spotkania było podpisanie przez Panią Prezydent deklaracji zobowiązującej do realizacji określonych celów podczas trwania całej kadencji oraz do końca tego roku.

Za główne problemy Pani Prezydent uznała:

    * niedrożny system komunikacji miejskiej,
    * paraliż inwestycyjny,
    * brak planu zagospodarowania przestrzennego,
    * złą organizację pracy w Ratuszu

Już na wstępie poruszony został problem złego gospodarowania finansami w poprzedniej kadencji, gdzie pod koniec roku niewykorzystane środki, pomimo iż wcześniej zaplanowane, wynosiły od 500 do 700 milionów złotych.

Inne problemy, które zostały uwzględnione w deklaracji to m.in:

    * decentralizacja uprawnień Ratusza poprzez przekazanie kompetencji władzom dzielnic,
    * przyjazna administracja dla mieszkańców i przedsiębiorców,
    * usprawnienie procesu pozyskiwania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

Co ważne, w deklaracji zostały również ujęte zobowiązania na okres całej kadencji. Znalazły się tu m.in:

    * druga linia metra,
    * parkingi podziemne,
    * most Krasińskiego.

Debata była jedynie wstępem do całej akcji której kolejny etap będzie polegał na monitoringu deklaracji, czyli sprawdzaniu i informowaniu w jakim stopniu zobowiązania podjęte w deklaracji są wypełniane.

Warszawskie organizacje pozarządowe opracowują właśnie szczegółowy plan monitoringu na całą kadencję. Dokładny przebieg monitoringu będzie można śledzić na oficjalnym blogu Ogólnopolskiego Serwisu Obywatelskiego SejMisja.pl (blog.sejmisja.pl) oraz w formie sprawozdań na stronie akcji Masz Głos Masz Wybór

Stowarzyszenie KoLiber w Jaworze