Pomiń menu

Relacja z debaty w Jeleniej Górze

Debata odbyła się w piątek 18 maja 2007 r. o godz. 17.00, choć w lokalnych Nowinach Jeleniogórskich podano błędną godz. 18.00. Dzięki informacjom ROPOiWzK (jednego z pięciu uczestników akcji w Jeleniej Górze) rozpowszechnionym w Internecie i Gazecie Powiatowej większość zainteresowanych przyszła o właściwej porze. Pierwsze spotkanie udało się przeprowadzić na koszt budżetu miasta w Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ul. 1 Maja.

Przyszło około stu osób, choć wśród nich dało się zauważyć wielu pracowników Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze. W założeniu organizatorów akcji „Masz głos, masz wybór” chodziło o określenie pięciu głównych problemów, jakie Prezydent zamierza załatwić do końca 2007 r. oraz pięciu kwestii, które chce rozwiązać do końca kadencji.

Na wstępie Prezydent w skrócie przedstawił główne założenia swojej polityki rozwoju miasta jak i plany na obecną kadencję. Wśród tegorocznych celów Marek Obrębalski wymienił wykonanie modernizacji 20 ulic w obrębie Cieplic i Sobieszowa, remontu ulic na osiedlu Łomnickim, zakup sprzętu do zabezpieczeń przeciwpowodziowych, dokończenie inwestycji finansowanej z programu ISPA a dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w tym oczyszczalni ścieków, zakup lodowiska o wymiarach 30x40m, uzyskanie kolejnych terenów w ramach podstrefy kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Prezydent poinformował również, iż pod koniec czerwca uruchomiony zostanie nieczynny od wielu lat parking wielopoziomowy przy ulicy Pijarskiej oraz w niedalekiej przyszłości rozpocznie się inwestycja mająca na celu otwarcie na terenie przy ulicy Kilińskiego galerii handlowej wraz z multikinem, co można potraktować jako jego deklarację.

Natomiast do końca bieżącej kadencji Prezydent zamierza:

1. Rozpocząć budowę pierwszego odcinka obwodnicy południowej oraz przebudować główne skrzyżowania w celu usprawnienia ruchu kołowego.

2. Poprawić stan bezpieczeństwa mieszkańców poprzez m.in. uruchomienie systemu monitoringu.

3. Doprowadzić do stworzenia i uruchomienia basenów termalnych jak i innych inwestycji mających na celu zmniejszenie bezrobocia oraz stworzenie warunków aktywnego wypoczynku mieszkańców miasta.

4. Dokonać rewitalizacji kanału Młynówka.

5. Stworzyć ścieżki rowerowe jak i wyremontować punkty widokowe jak np. tzw. grzybek na Wzgórzu Krzywoustego.

Ludzie pytali także o inne sprawy, bardziej leżące im na sercu i dotyczące kłopotów codzienności. Postulowano, między innymi, wprowadzenie sobotnich i niedzielnych dyżurów niektórych urzędów. Mieszkańcy narzekali na brud na ulicach. Emeryci poruszyli kwestię darmowych przejazdów MZK dla siebie i niepełnosprawnych. Rozmawiano o kłopotach z oświetleniem, parkowaniem, o braku monitoringu, ponownym uruchomieniu izby wytrzeźwień, montażu sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej dla osób niewidomych i słabo widzących. Tematem jednej z wypowiedzi była sprawa uporządkowania kanału Młynówka.

Na pytania zadawane z sali a dotyczące porządku, bezpieczeństwa i spraw społecznych odpowiadali również towarzyszący Prezydentowi Jerzy Łużniak Zastępca Prezydenta jak i Hubert Papaj – Przewodniczący Rady Miejskiej. Również w niektórych odpowiedziach wyręczali Prezydenta inni urzędnicy, m.in. Skarbnik Miasta Janina Kurzawa tłumaczyła dopuszczalność jeszcze większego zadłużenia Miasta zgodnie z prawem.

Dyskusja momentami przebiegała w burzliwej atmosferze; dostało się m.in. jednemu z uczestników debaty – pani Danucie Rybickiej-Jakubiec od członka wspólnoty mieszkaniowej, która jest w konflikcie z Biurem Porad Obywatelskich ulokowanym w kamienicy przy ul. Złotniczej 8 w Jeleniej Górze.

Można też było mieć zastrzeżenia co do formy organizacji debaty, przejawiającej się czasami w monolog ze strony władz miasta niż swobodną dyskusję i co do bezstronności niektórych uczestników, ale ogólnie można ją uznać za spełniającą w pewnej mierze założenia organizatorów akcji.

Wprawdzie do dnia dzisiejszego Prezydent Miasta Jeleniej Góry nie podpisał również formalnie żadnego zobowiązania, ale myślę, że publicznie wypowiedziane i zarejestrowane obietnice można potraktować jako deklarację na potrzeby kontynuacji akcji „Masz głos, masz wybór” na naszym terenie.

Jak powiedział Marek Obrębalski, takie spotkania to cenne wskazówki do dalszych działań.

 

– Pytania odzwierciedlały zakres społecznych oczekiwań – powiedział po spotkaniu prezydent. – Bardzo cieszę się, że mieszkańcy zgłosili ich tak dużo. Dla mnie te problemy to wyzwanie do działania. Planuję zorganizowanie kolejnych tego typu spotkań i uważam, że powinno być ich kilka w roku – dodał.

Debata trwała przeszło dwie godziny; za stołem „prezenterów” siedzieli: Danuta Rybicka-Jakubiec ze stowarzyszenia Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej, Stanisław Schubert z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i Janusz Jędraszko z Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych, a z sali koordynował działania niżej podpisany.

Grzegorz Niedźwiecki

Prezes Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją 

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich I Walki z Korupcją