Pomiń menu

Debata w Warszawie z Burmistrzem i Zarządem Włoch

Pan Michał Wąsowicz przyjął zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami osiedli Stare i Nowe Włochy na 30 marca. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 94 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przy ul. Cietrzewia 22A – szkole z tradycjami. Bezstronność prowadzenia debaty zapewnił Piotr Frączak, za co jeszcze raz Mu dziękujemy.

Przyszło ponad 100 osób. Wysłuchaliśmy Burmistrza a potem Burmistrz wysłuchał Mieszkańców. Ilość tematów i temperatura spotkania dowiodła, że mieszkańcom nie jest obojętne otoczenie. Oczekują dbałości o ich sprawy. Wiedzą czego potrzebują i o to pytali Burmistrza. Największe jednak problemy to postepujący chaos urbanistyczny i uciążliwość lotniska. To są tematy, które wykraczają poza kompetencje władz samorządu dzielnicowego w Warszawie.

Potem Zarząd Dzielnicy odpowiadał. Rozbieżności w postrzeganiu problemów były duże, zbyt duże aby po ponad dwugodzinnej wymianie poglądów wspólnie sformułować listę rzeczy najważniejszych. Dlatego Stowarzyszenie (upoważnione przez uczestników spotkania) negocjowało z Burmistrzem.

Przygotowaliśmy projekt deklaracji, którą (w okrojonej wersji) Burmistrz podpisał 17 maja. Ale to jest otwarcie współpracy partnerskiej. Jesienią wspólnie porozmawiamy znów o ładzie/chaosie przestrzennym Włoch.

Dużą wartością odbytej debaty była wymiana poglądów. Burmistrz podpisał deklarację, która jest wynikiem dyskusji z mieszkańcami, nie jest wyciągiem z tegorocznego budżetu. I to napawa optymizmem.

Protokół ze spotkania, nasz projekt deklaracji i inne szczegóły na naszej stronie www.wlochy.org.pl

 

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy