Pomiń menu

Spotkania w Toruniu i deklaracja Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego

Na przełomie lutego i marca 2007 roku odbyło sie czternaście spotkań Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami.

Łącznie wzięło w nich udział około 2000 mieszkańców. Podczas spotkań omawiana była strategia rozwoju miasta w perspektywie kolejnych lat, po prezentacji odbywała się debata Prezydenta z mieszkańcami.

Mieszkańcy zwracali się do Prezydenta z pytaniami, a także poruszali lokalne problemy. Na podstawie wypowiedzi mieszkańców powstała deklaracja Prezydenta Miasta Torunia w której zobowiązał się do następujących kroków:

– wydania 100 mln złotych na budowę i remonty dróg krajowych, powiatowych i gminnych;

– dalszej realizacji projektu unijnego FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miast Torunia";

– zakupu nowego sprzętu do oczyszczania miasta i realizacja kolejnego etapu projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu";

– zakupu 13 kamer do monitoringu osiedlowego, zwiększenia składu Straży Miejskiej do 122 strażników oraz zapewnienia stałych patroli Służby Kandydackiej Policji na ulicach Torunia.

Spotkania były organizowane z inicjatywy Urzędu Miasta Torunia, w tym roku po raz trzeci z kolei.

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK