Pomiń menu

Deklaracja Prezydenta Miasta Ełku

W ramach realizacji Zadanie 1.3. Akcji Masz Głos Masz Wybór Stowarzyszenie ECAM zamieszcza na portalu akcji skan Deklracji Prezydenta Miasta Ełku dotyczącej rozwiązywania  lokalnych problemów.

Stowarzyszenie Ełckie Centrum Aktywności Młodych (ECAM)