Pomiń menu

W Bogatyni zamiast deklaracji notatka

17 maja 2007 roku w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców miasta i gminy Bogatynia z jej burmistrzem Panem Andrzejem Grzmielewiczem. Wraz z burmistrzem przy stole prezydialnym zasiedli:

 • Jerzy Stachyra – zastępca burmistrza ds. polityki regionalnej,
 • Dominik Matelski – zastępca burmistrza ds. inwestycji,
 • Paweł Szczotka – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bogatynia.


Do stołu prezydialnego zaproszono pięcioro mieszkańców, jako dowód na to, że Bogatynia to wspólna własność, że wszyscy mamy wpływ na jej rozwój. Wśród licznie przybyłych mieszkańców (ok. 250), w spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta zgorzelecki – Piotr Woroniak, sekretarz gminy – Daniel Fryc, oraz skarbnik gminy – Bogumiła Wysocka.
Prowadzący spotkanie Janusz Adamski przedstawił porządek spotkania zgodnie z którym, w pierwszej jego godzinie burmistrzowie winni przedstawić swoje zadania i zamierzenia, zaś druga godzina to czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie wniosków przez mieszkańców. W rezultacie spotkanie trwało przeszło trzy godziny, z czego zadawanie pytań i odpowiedzi ok. 45 minut. Pierwszy wystąpił burmistrz – Andrzej Grzmielewicz, który zapewnił, że tego typu spotkania będą organizowane cyklicznie: co pół roku, a dzisiejsze stanowi pierwszy etap na drodze budowy dialogu ze społeczeństwem.
Następnie zaprezentował zadania, które zamierza realizować w ciągu 4 –letniej kadencji. Do najważniejszych z nich należą:


 • budowa kolejnego etapu obwodnicy, modernizacja dróg, chodników i oświetlenia,
 • budowa deptaka miejskiego i przeniesienie obecnego Dworca PKS na obrzeża miasta,
 • uruchomienie komunikacji miejskiej,
 • przywrócenie dawnej świetności miejscu wypoczynku mieszkańców (Zalew) poprzez budowę ogrodów bogatyńskich, amfiteatru i centrum sportowo – rekreacyjnego (basen, lodowisko, ściana wspinaczkowa),
 • przeniesienie obecnie rozproszonych wydziałów urzędu do jednego budynku,
 • budowa mieszkań komunalno – socjalnych,
 • remont ośrodków zdrowia,
 • uruchomienie monitoringu miasta,
 • stworzenie nowych miejsc pracy.


Jerzy Stachyra – zastępca burmistrza ds. polityki regionalnej zaprezentował program wyrównywania szans, mający na celu zapewnienie każdemu mieszkańcowi gminy dostępu do edukacji na równym poziomie oraz problem restrukturyzacji szpitala, mającej na celu ściągniecie z urzędu ciężaru jego utrzymywania z równoczesnym utrzymaniem miejsc pracy i dostępem do usług medycznych.


Dominik Matelski – zastępca burmistrza ds. inwestycji przedstawił szczegóły związane z modernizacją ulic, chodników i oświetlenia oraz budowa stacji uzdatniania wody.


Natomiast mieszkańcy pytali o kwestie najbardziej ich nurtujące związane z bezpieczeństwem, dewastacją obiektów, dokończeniem prac rozpoczętych pod koniec poprzedniej kadencji, oczyszczeniem koryta rzeki, budową dodatkowych przejść granicznych, ukończeniem ścieżki rowerowej czy też formą pomocy społecznej. Na wszystkie te pytania burmistrzowie starali się udzielić wyczerpujących odpowiedzi.


Spotkanie zakończyło wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Popisowa Gmina, który zaprezentował zadania wynikające z przystąpienia do akcji „Masz głos, masz wybór” oraz zapytał czy burmistrz podpisze deklarację.

Burmistrz zapewnił o szczerości swoich słów, o popieraniu inicjatyw wzmacniających dialog społeczny, jednak nie wyraził zgody na podpisanie deklaracji. Zachęcił Stowarzyszenie Popisowa Gmina do sporządzenia notatki z przedmiotowego spotkania, która będzie stanowiła punkt wyjścia podczas kolejnego otwartego spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Bogatynia.


Stowarzyszenie Popisowa Gmina

Popisowa Gmina