Pomiń menu

Debata ,,Twój Ełk teraz i w 2012 roku"

Spotkanie jest efektem udziału Stowarzyszenia Ełckie Centrum Aktywności Młodych (ECAM) w akcji Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów "Masz głos, masz wybór". Celem akcji jest wzmocnienie publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności  – zarówno władz, jak i mieszkańców – za losy gminy.

Stowarzyszenie ECAM zorganizowało spotkanie mieszkańców Ełku z Prezydentem Miasta – Tomaszem Andrukiewiczem w dniu 8 maja 2007 r. w Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, przy ul. 11-go Listopada 24. Na spotkanie zaproszonych zostało ok. 120 osób – liderów organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych samorządu miejskiego w Ełku, instytucji publicznych, administracji samorządowej oraz mediów lokalnych i regionalnych.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu wszystkich pozostałych chętnych mieszkańców Ełku zostało przekazane za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych oraz poprzez umieszczenie informacji o spotkaniu na portalach internetowych. W spotkaniu wzięło udział 21 osób, w tym m.in. liderzy organizacji pozarządowych przedstawiciele mediów lokalnych, radni samorządu miejskiego oraz sejmiku województwa.

Na spotkaniu przedstawione zostały główne założenia i planowane działania akcji "Masz Głos Masz Wybór" (Maciej Juchniewicz – Wiceprezes Stowarzyszenia ECAM), następnie Prezydent Tomasz Andrukiewicz przedstawił program działań samorządu miejskiego na 4 lata kadencji oraz zadania do realizacji w okresie 12 najbliższych miesięcy.

Po prezentacji Prezydenta mieszkańcy wzięli udział w debacie dotyczącej problemów i potrzeb lokalnych Ełku. W debacie głos wzięło 5 osób. Po zakończeniu debaty Prezydent Miasta Ełku podpisał Deklarację dotyczącą rozwiązywania problemów lokalnych.

Na zakończenie podsumowano spotkanie i omówiono następne planowane w Akcji działania.

Stowarzyszenie Ełckie Centrum Aktywności Młodych (ECAM)